Klikk på linken for å lese mer om rekordfisken.

Nr. Art Vekt i gram Lengde Fiskerens navn Sted Fangstdato
1 Abbor (NM rekord) 2440   Øystein Koksvik Amundsen Mønevann 30.03.1989
2 Asp (Offisiell) 5340   Eivind Thilesen Øyeren 31.08.2008
3 Bekkerøye (Offisiell) 2268   Erling Haugland Mandalselva 19.08.2001
4 Brasme 5526  75 Ole Arne Hval Juveren 21.05.2003
5 Canadarøye(Offisiell) 6820   Pål Sander Lutvann 29.04.2004
6 Dvergmalle (Offisiell) 540   Charlie Haug Asker 02.10.2005
7 Flire 1180  40 Jack Moe Akershus 27.07.2014
8 Gjedde (Offisiell) 18740 126,5 Petter Støttum Øyeren 19.11.2011
9 Gjørs (Offisiell) 11660 99 Robin Lystad Olsen Akersvannet 27.05.2012
10 Gresskarpe (NM rekord) 9540   Ole Petter Henriksen Akershus 23.06.2013
11 Grundling (NM rekord) 21   Øystein Davidsen Nesheimsvannet 2005
12 Gullbust (NM rekord) 340   Kristian Mellem Glomma 15.06.1995
13 Gullfisk(Offisiell) 915   Karl Inge Stumo Kristiansand 08.08.2005
14 Harr (Offisiell) 1900   Dag Svendsberget Rena 12.07.1988
15 Hork (Offisiell) 101 20 Leif Andersen Glomma 31.05.2010
16 Hvitfinnet steinsulke (NM rekord) 9,05   Vilhelm Skilhagen Lierne 09.09.2008
17 Karpe (NM rekord) 15220   Ole Petter Henriksen Østlandet 28.05.2012
18 Karuss (Offisiell) 2784   Kim-André G. Møtteberg Bergstjern 28.05.2004
19 Ketalaks (Offisiell) 5100   Øyvind Ytre-Eide Ørstaelva 29.09.1990
20 Krøkle(Offisiell) 64   Stein Engebråten Hurdalssjøen 05.03.2005
21 Lagesild 251   Asgeir Alvestad Grimevannet, Lillesand 20.09.2014
22 Lake (Offisiell) 7000   Arne Martin Kvemo Kvesjøen 17.04.1976
23 Laks (Offisiell) 32500   Nils Valle Tana 07.07.1951
24 Laue 80  21 Per Rune Holmøy Mjøsa 26.05.1990 
25 Mort (Offisiell) 1160 45 Andreas Ånerud Johansen Trøndelag 20.09.2009
26 Nipigget stingsild 3,39 7 Vetle Westli Midtre kjeppestaddam 04.04.2015
27 Pukkellaks (Offisiell) 3973   Tom-Arild Hansen Tømmerelv 28.07.1991
28 Regnbueørret(Offisiell) 11495   Ørjan Medaas Knutsen, Sognefjorden 26.04.1998
29 Regnlaue (NM rekord) 2,6 7,5  Daniel Andre Bjørndalen Jordtjenn 09.07.2012
30 Røye (Offisiell) 8285   Ivar Mathisen Skogseidvannet 02.05.2002
31 Sik (Offisiell) 4150   Julius Ytteborg Femundselva 18.07.1968
32 Solabbor (NM rekord) 80   Jarl Fr. Erichsen Asker 16.06.2007
33 Stam (Offisiell) 3430   Jan Tore Tønsberg Glomma 16.09.2007
34 Steinsmett (Offisiell) 20,5 10,9 Stig Alfredsen Risa 14.08.1991
35 Suter (Offisiell) 3960 56 Flemming Fredriksen Østeråa 09.06.2011
36 Sørv (Offisiell) 1460 43 Ole-Håkon Heier Skinnerflo 27.05.2012
37 Trepigget stingsild (Offisiell) 11   Ole Andreas Langli Såna 17.06.1982
38 Vederbuk 3100 56

Jørgen Ødmann

Glomma 21.07.2015
39 Ørekyte(Offisiell) 40   Rune Skeie Lutvann 16.09.1986
40 Ørret (Offisiell) 15300   Robert Torp Mjøsa 01.11.1981
41 Ål(Offisiell) 3850   Trond M. Brønstad Ranheim 01.08.1985