Regler for specimenjakten

 

Fisken skal være fanget i Norge. Fisk som fanges fra båt i internasjonalt farvann, og som har hatt avreise og ankomst i norsk havn - dog uten å ha besøkt utenlandsk havn i mellomtiden, vil kunne godkjennes.
Fisken skal være fanget med stang og krok (eks. Spinn, flue, meite, pimpel og trolling). Den skal være kroket i munn eller svelg. All fisk som bevist eller ubevist er kroket andre plasser vil underkjennes.
Om fisken kjøres av andre personer enn fangstmannen vil heller ikke fisken godkjennes. Fiskereglene på fangstplassen får ikke overstyres.

Fisken må dokumenters så godt som over hode mulig. Tydelige bilder av fangsten skal følge med innmeldingen. Fiskearter som lett kan forveksles med andre bør fryses ned for eventuell senere identifisering.Sjøørret – ørret og sjørøye – røye, regnes som samme art.

Veiing av fisk bør finne sted med vekt godkjent for kjøp og salg. Slike vekter finner man på butikker, postkontor ol,

Fisk veid på andre vekter vil kun bli godkjent om vekten er kontrollert opp mot vekt godkjent for kjøp og salg.

Ved veiing av fisk i båt, skal det laveste tallet på vekta leses av. Veiingen skal være nøyaktig (ingen avrunding) og minst ett vitne skal være tilstede. Vekttype skal angis i innmeldingen

Fiskens lengde bør angis i innmeldingen. Det er ønskelig om også omkretsen måles. For flatfisk måles bredde og lengde

Her vises riktig måling av fisken. Fiskens lengde skal måles fra snutespiss til halespiss. Rundmål måles på fiskens høyeste/kraftigste punkt.


Det mottas et storfiskmerke i lyseblått for de 4 første registrerte storfiskene (det gis ut kun et merke pr art).

Storfiskmerke i hvitt fås ved 5 registrerte storfisker. Storfiskmerke i gul/oransje fås etter 10 registrerte storfisk. En artsprotokoll skal føres av fiskeren, og denne skal sendes inn til kontroll hos storfiskregistreringen når 5 respektive 10 storfisk er fanget. 20 fangede arter gir et lilla merke. 30 arter gir en rød og 40 arter gir et grønt merke.

Fisk fanget i oppdrettsanlegg eller nærmere enn lovbestemt avstand fra dette godkjennes ikke. Dette gjelder også all utsetting av fisk hvor settefiskvekten er lik eller høyere enn storfiskkravene. (F.eks. regnbueørret, ørret og karpe i visse ”put & take vann”).

Fiskearter som ikke står oppført på listen, vil ved innmelding bli vurdert av juryen for en  eventuell registrering.

Kun fisk tatt i inneværende år, og senest 15. januar påfølgende år,  kan meldes på til specimenjakten.

 

Fisk som er meldt inn til NM-konkurransene er automatisk med i specimenjakten, dersom fisken ikke skal være med i NM må det fylles ut et registrerigsskjema:

 

  • Registreringsskjema finner du her