Abbor  1600 gram
Albakor  2000 gram
Ansjos  10 gram
Asp  4000 gram
Bekkerøye  1000 gram
Berggylte  2000 gram
Bergkutling  2 gram
Bergnebb  110 gram
Blåhai  20000 gram
Blåkjeft  1400 gram
Blåkveite  5000 gram
Blålange  8000 gram
Blåstål  700 gram
Brasme  4000 gram
Breiflabb  10000 gram
Brisling  20 gram
Brosme  12000 gram
Brungylt  250 gram
Canadarøye  3000 gram
Dvergmalle  400 gram
Dvergulke  100 gram
Europeisk malle  1000 gram
Femtrådet tangbrosme  130 gram
Firetrådet tangbrosme  30 gram
Fjesing  500 gram
Flekket fløyfisk  5 gram
Flire  800 gram
Gapeflyndre  800 gram
Gjedde  14000 gram
Gjørs  7500 gram
Glasskutling  0,8 gram
Glasstunge  3 gram
Glassvar  1500 gram
Glattulke  150 gram
Gressgylt  90 gram
Gresskarpe  4000 gram
Grundling  20 gram
Grønngylt  200 gram
Gråhai  5000 gram
Gråsteinbit  10000 gram
Gullbust  250 gram
Gullfisk  800 gram
Harr  1400 gram
Havabbor  3000 gram
Havbrasme  300 gram
Havmus  2200 gram
Havål  20000 gram
Hork  100 gram
Horngjel  700 gram
Hornkvabbe  100 gram
Hornulke  5 gram
Hvitfinnet ferskvannsulke  8 gram
Hvitskate  10000 gram
Hvitting  2000 gram
Hyse  4000 gram
Hågjel  1500 gram
Håkjerring  500000 gram
Hårvar  250 gram
Karpe  10000 gram
Karuss  1800 gram
Ketalaks  4000 gram
Kloskate  1500 gram
Knurr  650 gram
Kolmule  800 gram
Krystallkutling  1 gram
Krøkle  50 gram
Kveite  100000 gram
Kystringbuk  10 gram
Lagesild  50 gram
Lake  4500 gram
Laks  20000 gram
Laksesild  10 gram
Lange  25000 gram
Laue  75 gram
Leirkutling  1,5 gram
Liten kantnål  1 gram
Liten fløyfisk  5 gram
Lodde  10 gram
Lomre  1300 gram
Lusuer  600 gram
Lyr  8000 gram
Lysing  10000 gram
Makrell  1500 gram
Mora  1800 gram
Mort  800 gram
Mudderkutling  2 gram
Mulle  100 gram
Nipigget stingsild  2,5 gram
Nordlig knurrulke  25 gram
Nordlig tangbrosme  50 gram
Paddetorsk  800 gram
Panserulke  50 gram
Pigghå  8000 gram
Piggskate  7000 gram
Piggulke  3 gram
Piggvar  5000 gram
Prikkskate  3000 gram
Pukkellaks  3000 gram
Regnbueørret  5000 gram
Regnlaue  5 gram
Rognkjeks  2000 gram
Rødflekket kutling  30 gram
Rødknurr  1000 gram
Rødspette  3500 gram
Røye  7000 gram
Sandflyndre  1000 gram
Sandkutling  6 gram
Sandskate  0 gram
Sei  15000 gram
Sik  2200 gram
Sild  500 gram
Skjeggtorsk  800 gram
Skjellbrosme  1500 gram
Skolest  1800 gram
Skrubbe  1200 gram
Slettvar  2000 gram
Smørflyndre  500 gram
Småflekket rødhai  1200 gram
Småsil  10 gram
Solabbor  100 gram
Sortmunnet kutling  100 gram
Spisshalet kutling  3 gram
Spisskate  12000 gram
Stam  2900 gram
Steinsmett  15 gram
Sterlett  500 gram
Stor havnål  5 gram
Stor kantnål  50 gram
Storflekket rødhai  3000 gram
Storsil  100 gram
Strandtangbrosme  250 gram
Stripet pelamide  1300 gram
Strømsild  150 gram
Stør  5000 gram
Suter  3000 gram
Svarthå  750 gram
Svartkutling  70 gram
Svartskate  20000 gram
Sypike  250 gram
Sørlig ålebrosme  5 gram
Sørv  1300 gram
Taggmakrell  1000 gram
Tangkutling  2 gram
Tangkvabbe  50 gram
Tangsnelle  10 gram
Tangsprell  40 gram
Tangstikling  15 gram
Torsk  30000 gram
Trepigget stingsild  8 gram
Tretrådet tangbrosme  400 gram
Tunge  1200 gram
Tungevar  30 gram
Tykkleppet multe  3000 gram
Uer  6500 gram
Ulkekutling  0,5 gram
Vanlig fløyfisk  170 gram
Vanlig ulke  500 gram
Vanlig ålebrosme  80 gram
Vassild  1200 gram
Vederbuk  2600 gram
Ørekyte  50 gram
Ørret  8000 gram
Øyepål  170 gram
Ål  1800 gram
Ålekvabbe  300 gram