NM-juryen har fått en klage på en av våre deltakere som omhandler dokumentasjon på noen konkrete specimenregistreringer fra noen år tilbake, samt noen av årets innmeldinger. På bakgrunn av denne klagen har juryen valgt å spørre den aktuelle fiskeren om ytterligere dokumentasjon på disse fangstene. Personen det gjelder har som en konsekvens av dette valgt å trekke alle fiskene sine fra alle NM-konkurransene.

NM-juryen