I 2014 vil det bli gjort endel vesentlige endringer i NM-konkurransene. 
 1. Den første og kanskje største endringen er at vi slår sammen NM i rovfiske med NM i ferskvannsfiske. Dette betyr at vi da vil ha en ren ferskvannskonkurranse på lik linje med saltvann. Alle artene som tidligere tilhørte rovfiskkonkurransen, som gjedde, lake, asp, abborfiskene, maller og laksefiskene vil nå bli flyttet til NM i ferskvannsfiske.
 2. Vi har satt en grense på hvilke arter som tilhører hvilken klasse ut i fra specimenkravet. Fisk under 150 gram tilhører microkonkurransen, mens fisk fra 150 gram og større tilhører ferskvanns- eller saltvannskonkurransen.
 3. En annen viktig endring som blir gjort er at vi utvider NM i microfiske med å tilføre alle micro ferskvannsartene i samme konkurranse. Dette betyr at alle fisk, ferskvann og saltvann, med et specimenkrav under 150 gram inngår i microkonkurransen.
 4. Vi har innført endel nye minstekrav. Grunnen til dette er å sikre oss mot å få en masse innmeldinger av fisk som til slutt ikke vil være på noen lister. Dette sparer oss for mye serverplass, og jobb med å nedskallere bilder.
 5. I 2013 ble det endel diskusjoner om fisk tatt fra plattform skal være med i konkurransen eller ikke. Vi har bestemt at slike fangster ikke skal være tellende. Grunnen til dette er at plattformfiske ikke er tilgjengelig for alle, og dermed gir en stor fordel til de få som har lov til fiske fra plattform. Med plattform sikter vi til faste installasjoner som oljerigger og lignende som ikke er tilgjengelig for alle.
 6. I kjølevannet av nattfiske med lykt har også diskusjonen om bruk av levende agn vært et tema. Vi har satt en regel som sier at man ikke har lov til å fiske med levende dyr fra tifotkreps og høyere i et hierarktisk system. Dvs at det ikke er lov å fiske med levende tifotkreps, reker, krabber, hummer, kreps, insekter, reptiler, fugler, fisk og pattedyr.
  Vi presiserer at det likevel er tillatt å fiske med levende pupper og larver av insekter, som f.eks maggot og fjærmygglarver.
 7. I helt spesielle situasjoner, eller om det blir tatt "nye" fiskearter vil juryen ha mulighet til å endre specimenkrav i løpet av inneværende år.
 8. Det vil bli kåret "Månedens fisk" i både saltvann og ferskvann. Dvs at vi deler ut to premier hver måned.
 9. Det vil kun være mulig å melde inn 2 fisk av samme art uansett klasse. Tidligere har denne regelen bare vært gjeldende i saltvann, nå gjelder det også ferskvann og micro.
 10. Microfisk skal meldes inn med maks 1 desimal. Fisk inntil 5 kilo kan veies (meldes inn) med 1. grams inndeling. Fisk over 5 kilo kan maksimalt meldes inn med 5 grams inndeling.
 11. Vi vil bli mye strengere med å godkjenne fisk der bildene ikke er nedskallert. Vi ønsker ikke bildefiler på flere mega, og har satt en begrensning på bildefiler på ca 1000 pixels. I praksis betyr dette at en innmelding kan bli underkjent hvis bildefilen er for stor.