Smolt rømte fra «lukket avdeling»

Sakset fra Namdalsavisa

Nytt lukket merdsystem, men fortsatt mulig for laksen å rømme ut i frie vannmasser. Bindalslaks AS er i front både med teknologien - og den første rømmingen.

FØRST UT: Signar Berg-Hansen i Bindalslaks AS er først ut i landet med  å ta i bruk lukket merdsystem fra Akvadesign AS i Brønnøysund. Men i forbindelse med første smoltutsett nå i helga gikk trolig noe feil, slik at 350 smolt forsvant ut i fritt farvann. Ikke lokal oppdretter, men utvikler og  leverandør av anlegg/teknologi meldte saken til Fiskeridirektoratet.

 

BINDAL: Dog er det ikke det lokale foretaket som tar seg av bølgene nå i etterkant.

Fiskeridirektoratet fikk tirsdag melding fra selskapet AquacultureInnovation AS i Brønnøysund om rømming fra en lokalitet som selskapet bruker i forbindelse med en forsknings- og utviklingskonsesjon.

350 smolt fant vegen ut

Lørdag kveld ble smolten satt ut i de nye merdene. I innkjøringen av det nye anlegget skjedde flere uheldige sammentreff som gjorde at rundt 350 smolt forsvant ut av den ene merden.

– Vi fikk en pumpestopp på grunn av en jordfeil i et forrykende vær mandag kveld. Det tok også lyset i den ene merden. Lysmangelen stresset smolten og vi fikk både en del dødfisk og noen smolt som fant vegen ut av innløpssystemet i den lukkete merden. Vi har til nå satt ut over 500.000 smolt i de lukkete merdene i de siste to årene, ogdette er noe vi aldri har opplevd før, sier Anders Næssi Aquaculture Innovation.

Ifølge selskapet skal de ha fått rask kontroll over situasjonen, og det ble umiddelbart igangsatt tiltak for å fange inn smolten.

Anlegget laksen rømte fra eies av Bindalslaks AS, og er landets første fullskala anlegg med lukkete merder. Anlegget benytter Akvadesign AS sin lukkete merdteknologi, som har vunnet Fiskeridirektoratets Miljøpris 2013.

«Lokaliteten ikke klarert»

Ifølge Fiskeridirektoratet er hendelsen fra en lokalitet som ikke er klarert for oppdrett.

– I samarbeid med politiet og Mattilsynet vil vi ha folk på stedet for om mulig å finne ut hvor stort omfang rømminga har, og hva som kanvære årsak.

Det sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland. At lokaliteten selskapet driver forskningskonsesjonen på ikke er klarert for bruk, betegnes som et brudd på tildelingsforutsetningen.

– Hvilken oppfølging og mulig reaksjonsform er det ikke mulig å gå ut med nå. Fiskeridirektoratet vil måtte vurdere både mistanken om rømt fisk og det forhold at lokaliteten er tatt i bruk før det foreligger klarering, sier Andersen.

Dette tilbakeviser Aquaculture Innovation, som sammen med Sinkaberg Hansen onsdag var i møter med fiskerimyndighetene og Mattilsynet.

– Når det gjelder godkjenningen av anlegget i Bindal, så har Aquaculture Innovation og Sinkaberg Hansen fått godkjenning fra alle sektormyndighetene, hevder selskapet til NA.

I gang med å sette ut fisk

På forrige ukes seminar i Namsos om lakselus, den andre store miljøtrusselen fra oppdrett foruten rømming, opplyste Arnfinn Torgnes som representant for Norsk Havbrukssenter at det sist helg var planlagt å sette ut smolt i det nye anlegget i Bindal.

I alt er det seks lukkete merder i anlegget i Møllebogen, og i utprøvingsfasen i Brønnøysund er det verken registrert påslag av lus eller rømming.

God løsning for framtida?

Akvadesign i Brønnøysund har lagt ned innsats og penger gjennom flere års utvikling; og tidlig rømming fra det første fullskala anlegget ved første utsett av smolt er nok på ingen måte hva de ansvarlige ønsker seg.

Myndighetene har åpnet for produksjon av stor smolt opp til 1.000 gram i lukkete anlegg, og offentliggjort tildeling av grønne konsesjoner. Akvadesign sin lukkete merdteknologi vil være svært aktuelt for slike tillatelser, uttaler selskapet på sin egen nettside.

Den nye teknologien markedsføres av Akvafuture AS, et heleid datterselskap av Akvadesign AS.