Regler for NM-konkurransene 2014

Alle de årlige konkurransene har Norgesmester (NM)- status og vinner av hver klasse kan ved årets slutt titulere seg som Norgesmester.

I 2014,kjører vi med med tre separate konkurranser. I konkurransene er det plukket ut fiskearter som er spesielt egnet for den enkelte konkurransen, men innen alle tre konkurransene sammenlagt, skal det være mulig å melde inn alle norske fiskearter.

De 10 største av hver art er tellende som poengfisk. Poeng gis med 10 poeng for den største, 9 for den nest største og nedover til 1 poeng for den minste. Ved lik vekt gis det likt poeng dersom det er to forskjellige fiskere.

Dersom samme fisker får fisk med lik vekt gis det et poeng mindre for den ene fisken. All fisk skal veies på vekt godkjent for kjøp og salg, eventuelt skal vekta kalibreres mot en vekt godkjent for kjøp og salg.

 

Bilde* skal følge med innmeldingen og maksimal bildestørrelse er  1280x800 piksler (dersom bilde er i høydeformt, skal maks høyde være 800 pixels). Det er ønskelig med vitne, men fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.

 

Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger: fiskerens navn, dato, vekt (i gram***), lengde i cm, metode, agn, fiskeutstyr, sted og eventuelt vitne.  I bølgete sjø (og sterk vind), vil vekta pendle mer eller mindre, i slike tilfeller er det den laveste vekta vekten pendler mellom som skal brukes til innmelding. Snittvekt er ikke tillatt.


Innmelding skal skje senest 3 uker (21 dager) etter fangstdato, men ikke senere enn 15. januar påfølgende år. Konkurransen er åpen fra 1. januar 2014 - 31. desember 2014.
For å være med i konkurransen kan du registrere innmeldinger her. Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen.
Du kan også stille spørsmål og diskutere konkurransen her.

Kun fisk som er tatt på stang og snelle er tellende i konkurransen (unntak for toppknytt, take apart ol).
Det er maks tillatt å fiske med 5 stenger samtidig. Unntak for riggede trollingbåter med inntil 10 stenger pr båt.

Fisk som er fredet og ikke er tellende i noen av konkurransene: Ål, pigghå, håbrann og brugde.