Abbor  800 gram
Ansjos  0 gram
Asp  1500 gram
Bekkerøye  300 gram
Berggylte  800 gram
Bergkutling  0,5 gram
Bergnebb  50 gram
Blåhai  0 gram
Blåkjeft  500 gram
Blåkveite  0 gram
Blålange  1000 gram
Blåstål  400 gram
Brasme  1500 gram
Breiflabb  0 gram
Brisling  5 gram
Brosme  3000 gram
Brungylt  100 gram
Canadarøye  0 gram
Dvergmalle  50 gram
Dvergulke  20 gram
Europeisk malle  0 gram
Femtrådet tangbrosme  0 gram
Firetrådet tangbrosme  0 gram
Fjesing  100 gram
Flekket fløyfisk  0 gram
Flire  400 gram
Gapeflyndre  200 gram
Gjedde  5000 gram
Gjørs  1000 gram
Glassvar  300 gram
Glattulke  0 gram
Gressgylt  20 gram
Gresskarpe  1000 gram
Grundling  5 gram
Grønngylt  100 gram
Gråhai  0 gram
Gråsteinbit  1000 gram
Gullbust  100 gram
Gullfisk  400 gram
Harr  500 gram
Havabbor  500 gram
Havbrasme  0 gram
Havmus  1000 gram
Havål  2000 gram
Hork  30 gram
Horngjel  250 gram
Hornkvabbe  20 gram
Hornulke  0 gram
Hvitfinnet ferskvannsulke  2 gram
Hvitskate  0 gram
Hvitting  800 gram
Hyse  1000 gram
Hågjel  500 gram
Håkjerring  0 gram
Hårvar  0 gram
Karpe  2000 gram
Karuss  500 gram
Ketalaks  500 gram
Kloskate  300 gram
Knurr  300 gram
Kolmule  0 gram
Krøkle  0 gram
Kveite  5000 gram
Kystringbuk  0 gram
Lagesild  10 gram
Lake  1000 gram
Laks  3000 gram
Lange  5000 gram
Laue  30 gram
Leirkutling  0 gram
Lodde  0 gram
Lomre  250 gram
Lusuer  150 gram
Lyr  2000 gram
Lysing  500 gram
Makrell  500 gram
Mora  0 gram
Mort  400 gram
Mudderkutling  0 gram
Nipigget stingsild  0 gram
Nordlig knurrulke  10 gram
Nordlig tangbrosme  0 gram
Paddetorsk  100 gram
Panserulke  0 gram
Pigghå  300 gram
Piggskate  2000 gram
Piggulke  0 gram
Piggvar  400 gram
Pukkellaks  500 gram
Regnbueørret  1000 gram
Regnlaue  0,5 gram
Rognkjeks  0 gram
Rødflekket kutling  5 gram
Rødknurr  0 gram
Rødspette  500 gram
Røye  500 gram
Sandflyndre  400 gram
Sandkutling  2 gram
Sei  3000 gram
Sik  400 gram
Sild  200 gram
Skjeggtorsk  0 gram
Skjellbrosme  0 gram
Skolest  0 gram
Skrubbe  400 gram
Slettvar  0 gram
Smørflyndre  0 gram
Småflekket rødhai  0 gram
Småsil  0 gram
Solabbor  30 gram
Spisshalet kutling  0 gram
Spisskate  0 gram
Stam  1000 gram
Steinsmett  5 gram
Sterlett  0 gram
Stor havnål  0 gram
Stor kantnål  0 gram
Storflekket rødhai  0 gram
Storsil  0 gram
Strømsild  50 gram
Stør  0 gram
Suter  1000 gram
Svarthå  300 gram
Svartkutling  20 gram
Svartskate  0 gram
Sypike  150 gram
Sørlig ålebrosme  0 gram
Sørv  500 gram
Taggmakrell  300 gram
Tangkutling  0,5 gram
Tangkvabbe  10 gram
Tangsnelle  0 gram
Tangsprell  10 gram
Tangstikling  0 gram
Torsk  5000 gram
Trepigget stingsild  2 gram
Tretrådet tangbrosme  0 gram
Tunge  300 gram
Tungevar  0 gram
Tykkleppet multe  0 gram
Uer  1000 gram
Ulkekutling  0 gram
Vanlig fløyfisk  100 gram
Vanlig ulke  100 gram
Vanlig ålebrosme  0 gram
Vassild  300 gram
Vederbuk  1000 gram
Ørekyte  5 gram
Ørret  1000 gram
Øyepål  50 gram
Ål  0 gram
Ålekvabbe  100 gram