Hver måned vil en jury på minimum 5 personer kåre "Månedens Fisk" utfra innmeldingene som har kommet inn til Norgesmesterskapskonkurransene den aktuelle måneden.

Juryen gir poeng fra 1-5, hvor 1 er best og 5 er dårligst. Dvs at beste mulige poengscore er 6.

Det deles ut to, eventuelt 3 premier, en for ferskvann og en for saltvann. Dersom det ikke er en microart som vinner månedens fisk, vil vi gi en liten påskjønning til månedens microfisk i tillegg.

Premiene blir gitt den fisk/fisker som etter juryens bedømmelse fortjener å vinne. Det er ikke klare regler for hvordan man blir månedens vinner. F.eks kan det være en stor art av sitt slag, eller en stor art i akkurat det vannet, eller et fint/kult bilde av fangsten, eller tatt på en sluk med pen/stygg farge, eller, eller... Husk at også utelatte arter fra ferskvannskonkurransen er tellende i konkurransen om månedens fisk.
Månedens premier kan med andre ord bli gitt til hvem som helst som melder inn fisk.

Fisk/fangst/bilde som skal være med i konkurransen, må være innlevert senest den 3. dagen i måneden etter fangsten ble gjort.

Månedens Fisk 2015

Januar

Ferskvann:
Lake - 4700 gram
Andreas Næristorp - 6 poeng

Saltvann:
Vanlig ålebrosme - 96 gram
Kim-Eirik Johansen - 8 poeng

Micro:
Ingen utdeling

Februar

 

Ferskvann:
Lake - 3900 gram
Karl Johan Sæth - 8 poeng

Saltvann:
Paddetorsk - 896,1 gram
John Olav Florø-Larsen  - 12 poeng

Micro:
Nordlig tangbrosme - 37,7 gram - Kim Rasmussen - 23 poeng

 

Mars

Ferskvann:
Stam - 2280 gram
Jørgen Ødmann Andersen - 19 poeng

Saltvann:
Strandtangbrosme - 266,8 gram
John Olav Florø-Larsen  - 24 poeng

Micro:
Hornkvabbe - 105,19 gram - Petter Stenhjem Lie - 34 poeng

 

April

Ferskvann:
Suter - 3100 gram
Ole-Petter Henriksen - 8 poeng

Saltvann:
Sandskate - 5900 gram
Roger Nilsen  - 9 poeng

Micro:
Dvergulke - 175,8 gram - Vetle Westli - 30 poeng

 

Mai

Ferskvann:
Vederbuk - 3050 gram
Jack Moe - 11 poeng

Saltvann:
Hyse - 5700 gram
Endre Hopland  - 9 poeng

Micro:
Femtrådet tangbrosme - 138,5 gram - Geir Andreassen - 41 poeng

 

Juni

Ferskvann:
Karpe - 12140 gram
Tommy Eriksen - 14 poeng

Saltvann:
Lysing - 11660 gram
John Olav Florø-Larsen  - 12 poeng

Micro:
Tangsprell - 50,8 gram - Geir Andreassen - 39 poeng

 Juli

Ferskvann:
Karpe - 12720 gram
Tommy Eriksen - 13 poeng

Saltvann:
Brosme - 17260 gram
Bjørn Florø-Larsen  - 9 poeng

Micro:
Tungevar - 45,74 gram
Espen Krohg - 41 poeng

 

August

Ferskvann:
Gullfisk - 850 gram
Espen Krohg - 8 poeng

Saltvann:
Mora - 2220 gram
Sverre Magnus Selbach  - 9 poeng

Micro:
Glattulke - 204 gram 
Stein Johannessen - 19 poeng

 

September

Ferskvann:
Gjedde - 10240 gram
Terje Spjelkavik - 19 poeng

Saltvann:
Spisskate - 14000 gram
Ole-Håkon Heier  - 16 poeng

Micro:
Hornkvabbe - 103,22 gram 
Kim Rasmussen - 26 poeng

 

Oktober Ferskvann:
Gjørs - 6810 gram
Jack Moe - 12 poeng

Saltvann:
Havål - 23500 gram
Bjørn Florø Larsen  - 12 poeng

Micro:
Rødflekket kutling - 32,95 gram 
Peter Stenhjem Lie - 37 poeng


 

November Ferskvann:
Lake - 3040 gram
Jørgen Ødmann Andersen - 7 poeng

Saltvann:
Vassild - 1520 gram
Albin Dal  - 8 poeng

Micro:
Rødflekket kutling - 24,82 gram 
Albin Dal - 39 poeng

 

Desember Ferskvann:
Canadarøye - 5545 gram
Vetle Westli - 7 poeng

Saltvann:
Skolest - 2050 gram
Øistein Winther  - 11 poeng

Micro:
Piggulke - 4 gram 
Geir Andreassen - 19 poeng


 

 

Juryen består av: Endre Hopland, Andreas Næristorp, Martin Solem, Daniel Andre Bjørndalen, Karl Johan Sæth, Roger Nilsen og Tom Ole Holth.