Nr   Art Vekt
1   Abbor  
2   Bekkerøye  
3   Berggylte  
4   Bergnebb  
5   Blåstål  
6   Brasme  
7   Breiflabb  
8   Brosme  
9   Dvergmalle  
10   Fjesing  
11   Flire  
12   Fløyfisk 145   gram
13   Gapeflyndre 177   gram
14   Gjedde  
15   Gjørs  
16   Glassvar  
17   Glattulke  
18   Gressgylt  
19   Gresskarpe  
20   Grundling  
21   Grønngylt  
22   Gråhai  
23   Gråsteinbit  
24   Gullbust  
25   Harr  
26   Havmus  
27   Horgjel  
28   Hork  
29   Hvitting  
30   Hågjel  
31   Karpe  
32   Karuss  
33   Knurr  
34   Kolje  
35   Kolmule  
36   Kveite  
37   Lake  
38   Laks  
39   Lange  
40   Laue  
41   Lomre 735   gram
42   Lusuer  
43   Lyr  
44   Lysing  
45   Makrell 1200   gram
46   Mora  
47   Mort  
48   Paddetorsk  
49   Pigghå  
50   Piggskate  
51   Piggvar  
52   Regnbueørret  
53   Rognkjeks  
54   Rødknurr  
55   Rødspette  
56   Røye  
57   Sandflyndre  
58   Sei  
59   Sik  
60   Sild  
61   Skrubbe  
62   Solabbor  
63   Stam  
64   Steinsmett  
65   Suter  
66   Svarthå  
67   Svartkutling  
68   Sypike  
69   Sørv  
70   Taggmakrell  
71   Torsk  
72   Trepigget stingsild  
73   Uer  
74   Ulke  
75   Vassild  
76   Vederbuk  
77   Ørekyte  
78   Ørret  
79   Ål