Nr   Art Vekt
1   Abbor  
2   Asp  
3   Bekkerøye  
4   Berggylte 2200   gram
5   Bergnebb 94,7   gram
6   Blålange 3530   gram
7   Blåstål 500   gram
8   Brasme 3170   gram
9   Brosme 7200   gram
10   Brungylt 175   gram
11   Dvergmalle  
12   Dvergulke 37,1   gram
13   Femtrådet tangbrosme 94,3   gram
14   Fjesing 420   gram
15   Flire  
16   Fløyfisk 160   gram
17   Gapeflyndre  
18   Gjedde  
19   Gjørs  
20   Glassvar 890   gram
21   Gressgylt  
22   Grundling 3,4   gram
23   Grønngylt  
24   Gullbust 195   gram
25   Gullfisk  
26   Harr 890   gram
27   Hork  
28   Horngjel 740   gram
29   Hvitting 980   gram
30   Hyse 1040   gram
31   Hågjel  
32   Karpe  
33   Karuss 1010   gram
34   Kloskate 500   gram
35   Knurr 650   gram
36   Lake 570   gram
37   Lange 6100   gram
38   Laue  
39   Lomre 1690   gram
40   Lusuer 390   gram
41   Lyr  
42   Lysing 670   gram
43   Makrell  
44   Mort  
45   Nipigget stigsild 1,9   gram
46   Pigghå 6670   gram
47   Piggskate 1455   gram
48   Piggvar 550   gram
49   Regnbueørret 2200   gram
50   Regnlaue  
51   Rødknurr 270   gram
52   Rødspette 1510   gram
53   Sandflyndre 740   gram
54   Sandkutling 2,3   gram
55   Sei  
56   Sik 140   gram
57   Sild  
58   Skrubbe 690   gram
59   Småflekket rødhai 950   gram
60   Solabbor  
61   Stam  
62   Steinsmett  
63   Strømsild 127,3   gram
64   Suter 2650   gram
65   Svarthå  
66   Svartkutlig  
67   Sypike  
68   Sørv 790   gram
69   Taggmakrell 335   gram
70   Tangkutling 0,9   gram
71   Tangsprell 29,7   gram
72   Tangstikkling 17,4   gram
73   Torsk  
74   Trepigget stingsild  
75   Ulke 205   gram
76   Vederbuk 1625   gram
77   Ørkyte  
78   Ørret 1640   gram
79   Ål  
80   Ålekvabbbe