Nr   Art Vekt
1    Abbor  360   gram
2    Bekkerøye  
3    Berggylt  
4    Bergkutling  
5    Bergnebb  
6    Blåstål  
7    Brasme  
8    Brosme  6440   gram
9    Dvergmalle  
10    Dvergulke  16   gram
11    Flire  
12    Gapeflyndre  375   gram
13    Gjedde  2470   gram
14    Gjørs  1150   gram
15    Gressgylt  71,9   gram
16    Grønngylt  
17    Gråsteinbit  4105   gram
18    Gullbust   
19    Gullfisk  
20    Harr  260   gram
21    Hork  
22    Hvitfinnet steinulke  
23    Hvitting  980   gram
24    Hyse  4000   gram
25    Hågjel  
26    Karpe  
27    Karuss  406   gram
28    Kloskate  1630   gram
29    Knurr  572   gram
30    Kveite  15050   gram
31    Lake  
32    Laks  1300   gram
33    Lange  1050   gram
34    Laue  
35    Leirkutling  
36    Lomre  
37    Lusuer  405   gram
38    Lyr  6000   gram
39    Makrell  1200   gram
40    Mort  
41    Nipigget stingsild  1,6   gram
42    Rødspette  1190   gram
43    Røye  420   gram
44    Sandflyndre  840   gram
45    Sandkutling  
46    Sei  6500   gram
47    Sik  
48    Sild  
49    Skrubbe  
50    Solabbor  
51    Stam  
52    Steinsmett  
53    Suter  
54    Svarthå  
55    Svartkutling  
56    Sypike  
57    Sørv  
58    Tangkutling  0,49   gram
59    Tangsprell  
60    Torsk  15480   gram
61    Trepigget stingsild  
62    Uer  
63    Ulke  125   gram
64    Vederbuk  
65    Ørekyte  
66    Ørret  1900   gram
67    Øyepål  88   gram
68    Ål