Nr   Art Vekt
1   Abbor  23,3   gram
2   Bekkerøye  400   gram
3   Berggylte  460   gram
4   Bergkutling  1,82   gram
5   Bergnebb  117,2   gram
6   Blåkjeft  1260   gram
7   Blåstål  420   gram
8   Brosme  6800   gram
9   Dvergmalle  78,55   gram
10   Dvergulke  20,36   gram
11   Fjesing  200   gram
12   Flire  83,6   gram
13   Fløyfisk  145   gram
14   Gjedde  
15   Glassvar  1200   gram
16   Gressgylte  55,9   gram
17   Grønngylt  240   gram
18   Gullfisk  530   gram
19   Harr  
20   Havmus  1510   gram
21   Hork  22,25   gram
22   Horngjel  410   gram
23   Hvitting  2110   gram
24   Hyse  2820   gram
25   Hågjel  1820   gram
26   Hårvar  21,5   gram
27   Karpe  470   gram
28   Karuss  
29   Kloskate  550   gram
30   Knurr  720   gram
31   Kolmule  240   gram
32   Kveite  1900   gram
33   Lake  670   gram
34   Laks  1300   gram
35   Lange  17700   gram
36   Laue  6,9   gram
37   Lusuer  355   gram
38   Lyr  
39   Makrell  
40   Mora  908   gram
41   Mort  980   gram
42   Paddetorsk  151,1   gram
43   Pigghå  5700   gram
44   Piggskate  5820   gram
45   Piggvar  540   gram
46   Regnbueørret  3140   gram
47   Regnlaue  1,7   gram
48   Rognkall  520   gram
49   Rødspette  
50   Røye  
51   Sandflyndre  1050   gram
52   Sandkutling  
53   Sei  5100   gram
54   Sild  
55   Skrubbe  900   gram
56   Solabbor  34,2   gram
57   Spisskate 7400   gram
58   Stam  14,6   gram
59   Steinsmett  3   gram
60   Strømsild  51   gram
61   Suter  2290   gram
62   Svarthå  400   gram
63   Svartkutling  34,68   gram
64   Sypike  88,8   gram
65   Sørv  53,7   gram
66   Taggmakrell  10,5   gram
67   Tangkutling  0,63   gram
68   Tangkvabbe  29,5   gram
69   Tangsprell  15,83   gram
70   Torsk  15300   gram
71   Trepigget Stingsild  2,27   gram
72   Uer 1140   gram
73   Ulke  160   gram
74   Vederbuk  170   gram
75   Ørekyte  5,15   gram
76   Ørret  
77   Øyepål 125,7   gram
78   Ål  310   gram