Nr   Art Vekt
1  
Berggylt
1030   gram
2   Bergkutling 1,2   gram
3   Bergnebb 80,5   gram
4   Blåstål 320   gram
5   Brosme 5750   gram
6   Brungylt 150   gram
7   Dvergulke 35,7   gram
8   Fjesing 235   gram
9   Fløyfisk 22,5   gram
10   Glassvar 1065   gram
11   Gressgylt 70,5   gram
12   Grønngylt 112,7   gram
13   Hvitting 995   gram
14   Hyse 3060   gram
15   Horngjel 600   gram
16   Hågjel 920   gram
17   Hårvar 30,4   gram
18   Knurr 320   gram
19   Kolmule 580   gram
20   Kveite 2360   gram
21   Lange 3300   gram
22   Lomre 600   gram
23   Lusuer 200   gram
24   Lyr 810   gram
25   Lysing 1100   gram
26   Makrell 1250   gram
27   Paddetorsk 114,1   gram
28   Pigghå 8250   gram
29   Piggskate 6600   gram
30   Rødspette 160   gram
31   Sandflyndre 760   gram
32   Sandkutling 4,7   gram
33   Sei 6900   gram
34   Sjørret 1020   gram
35   Skrubbe 500   gram
36   Sild 256,1   gram
37   Strømsild 54,3   gram
38   Svarthå 190   gram
39   Svartkutling 51,3   gram
40   Sypike 65   gram
41   Taggmakrell 17,9   gram
42   Tangkutling 1,7   gram
43   Torsk 9300   gram
44   Ulke 90,1   gram
45   Øyepål 36,9   gram
46   Ålekvabbe 287   gram
47 Abbor 1100 gram
48 Asp 670 gram
49 Brasme 890 gram
50 Bekkerøye 55 gram
51 Dvergmalle 22,5 gram
52 Flire 210 gram
53 Gjedde 11400 gram
54 Gjørs 1010 gram
55 Hork 14,5 gram
56 Karpe 1810 gram
57 Laue 39 gram
58 Mort 170 gram
59 Røye
60 Solabbor 20 gram
61 Sik 325 gram
62 Suter 2820 gram
63 Sørv 10,8 gram
64 Trepigget-stingsild 2,9 gram
65 Vederbuk 220 gram
66 Ørekyte 7,8 gram
67 Ål
362 gram