Nr   Art Vekt
1   abbor      
2   berggylte      
3   Bergkuttling      
4   bergnebb      
5   Blåkjeft      
6   Blålange      
7   blåstål/rødnebb      
8   brasme      
9   Breiflabb      
10   brosme      
11   Brungylt      
12   Dvergmalle      
13   Dvergulke      
14   Fjesing      
15   flire      
16   Fløyfisk      
17   gjedde      
18   Gjørs      
19   Glassvar      
20   Gressgylt      
21   grøngylte      
22   Harr      
23   Havmus      
24   Havål      
25   Horngjel      
26   hvitting      
27   hyse      
28   Hågjel      
29   Karpe      
30   Karuss      
31   Kloskate      
32   knurr      
33   Kolmule      
34   Kveite      
35   Lake      
36   laks      
37   lange      
38   laue      
39   Leirkutling      
40   Lomre      
41   lusuer      
42   lyr      
43   Lysing      
44   makrell      
45   mort      
46   Paddetorsk      
47   Pigghå      
48   Piggskate      
49   Piggvar      
50   regnbueørret      
51   rødspette      
52   røye      
53   Sandflyndre      
54   Sandkuttling      
55   sei      
56   sik      
57   sild      
58   skrubbe      
59   Solabbor      
60   Spisskate 6500   gram
61   Stam      
62   Steinbit      
63   Steinsmett      
64   Strømsild 59   gram
65   Suter      
66   Svarthå      
67   Svartkutling      
68   sypike      
69   sørv      
70   Taggmakrell      
71   tangkuttling      
72   Tangkvabbe      
73   Tangsprell      
74   torsk      
75   Trepigget stingsild      
76   uer      
77   ulke      
78   Vassild      
79   vederbuk      
80   ørekyte      
81   ørret      
82   øyepål      
83   Ål      
84   Ålekvabbe