Nr   Art Vekt
1   2160   gram
2   Asp 1900   gram
3   Bekkerøye 79   gram
4   Berggylte 1940   gram
5   Bergkutling 1,5   gram
6   Bergnebb 110   gram
7   Blåkjeft 830   gram
8   Blålange 700   gram
9   Blåstål/Rødnebb 370   gram
10   Brasme 3230   gram
11   Brosme 6100   gram
12   Brungylt 125   gram
13   Dvergmalle 184   gram
14   Dvergulke 60,3   gram
15   Fjesing 350   gram
16   Flire 755   gram
17   Fløyfisk 104   gram
18   Gapeflyndre 180   gram
19   Gjedde 12480   gram
20   Gjørs 4870   gram
21   Glassvar 1210   gram
22   Gressgylt 70   gram
23   Grønngylt 172   gram
24   Gråsteinbit 880   gram
25   Gullbust 202   gram
26   Gullfisk 780   gram
27   Harr 1020   gram
28   Havål 16750   gram
29   Hork 71   gram
30   Horngjel 470   gram
31   Hvitfinnet steinulke 4,8   gram
32   Hvitting 1140   gram
33   Hyse 3030   gram
34   Hågjel 1320   gram
35   Karpe 4820   gram
36   Karuss 1620   gram
37   Knurr 740   gram
38   Krøkle 7   gram
39   Kveite 20000   gram
40   Lake 6210   gram
41   Laks 150   gram
42   Lange 11000   gram
43   Laue 70   gram
44   Lomre 810   gram
45   Lusuer 440   gram
46   Lyr 3350   gram
47   Lysing 3900   gram
48   Makrell 810   gram
49   Mort 800   gram
50   Nipigget stingsild 1,2   gram
51   Nordlig knurrulke 32   gram
52   Pigghå 4700   gram
53   Piggskate 4890   gram
54   Piggvar 1110   gram
55   Regnbueørret 1800   gram
56   Regnlaue 1,6   gram
57   Rognkjeks 720   gram
58   Rødflekket kutling 11,3   gram
59   Rødgjellet solabbor 44   gram
60   Rødspette 1750   gram
61   Røye 5210   gram
62   Sandflyndre 640   gram
63   Grundling 2,8   gram
64   Sandkutling 4,9   gram
65   Sei 11500   gram
66   Sik 1250   gram
67   Sild 280   gram
68   Skrubbe 620   gram
69   Småflekket rødhai 840   gram
70   Stam 2650   gram
71   Steinsmett 9   gram
72   Strømsild 119   gram
73   Suter 2680   gram
74   Svarthå 670   gram
75   Svartkutling 39   gram
76   Sypike 234   gram
77   Sørv 1460   gram
78   Taggmakrell 780   gram
79   Tangkutling 1,1   gram
80   Tangkvabbe 23,7   gram
81   Tangsprell 33,5   gram
82   Tangstikling 3,3   gram
83   Torsk 5700   gram
84   Trepigget stingsild 9,8   gram
85   Uer 1350   gram
86   Ulke 212   gram
87   Vassild 140   gram
88   Vederbuk 2940   gram
89   Ørekyte 12,4   gram
90   Ørret 1870   gram
91   Øyepål 155   gram
92   Ål 1320   gram
93   Ålekvabbe 240   gram