Nr   Art Vekt
1   Abbor  
2   Asp  
3   Bekkerøye  
4   Berggylt  
5   Bergkutling  
6   Bergnebb  
7   Blåkjeft  
8   Blålange  
9   Blåstål  
10   Brasme  
11   Brosme  
12   Brungylt  
13   Canadarøye  
14   Dvergmalle  
15   Dvergulke  
16   Fjesing  
17   Flire  
18   Fløyfisk  
19   Gapeflyndre  
20   Gjedde  
21   Gjørs  
22   Glassvar 680   gram
23   Gressgylt  
24   Grønngylt  
25   Gråsteinbit  
26   Gullbust  
27   Gullfisk  
28   Harr  
29   Havmus  
30   Havål  
31   Hork  
32   Horngjel  
33   Hvitting  
34   Hyse  
35   Hågjel  
36   Karpe  
37   Karuss  
38   Knurr  
39   Kolmue  
40   Kveite  
41   Lake  
42   Laks  
43   Lange  
44   Laue  
45   Lomre  
46   Lusuer  
47   Lyr  
48   Lysing  
49   Makrell  
50   Mort  
51   Paddetorsk  
52   Pigghå  
53   Piggskate  
54   Regnbueørret  
55   Regnlaue  
56   Rognkjeks  
57   Rødspette  
58   Røye  
59   Sandflyndre  
60   Sandkutling  
61   Sei  
62   Sik  
63   Sild  
64   Sjøørret  
65   Skrubbe  
66   Solabbor  
67   Stam  
68   Steinsmett  
69   Suter  
70   Svarthå  
71   Svartkutling  
72   Sypike  
73   Sørv  
74   Taggmakrell  
75   Tangkutling  
76   Tangsprell  
77   Tangstikling  
78   Torsk  
79   Trepigget stingsild  
80   Uer  
81   Ulke  
82   Vassild  
83   Vederbuk/Gullvederbuk  
84   Ørekyt  
85   Ørret  
86   Øyepål  
87   Ål