Nr   Art Vekt
1   Abbor  
2   Bekkerøye  330   gram
3   Berggylte  2120   gram
4   Bergkutling  
5   Bergnebb  89   gram
6   Blåkjeft  1250   gram
7   Blåstål 500   gram
8   Brasme  1040   gram
9   Brisling 16,9   gram
10   Brosme  9540   gram
11   Dvergmalle  
12   Dvergulke  
13   Fjesing  180   gram
14   Flire  204   gram
15   Fløyfisk  130   gram
16   Gapeflyndre 360   gram
17   Gjedde  5680   gram
18   Gjørs  3140   gram
19   Glassvar  920   gram
20   Gressgylt  67,9   gram
21   Grundling  2,2   gram
22   Grønngylt  140   gram
23   Gråsteinbit 3360   gram
24   Gullbust  
25   Gullfisk  230   gram
26   Harr  
27   Havmus  2200   gram
28   Havål 27000   gram
29   Hork  20,7   gram
30   Horngjel 630   gram
31   Hornkvabbe  81,6   gram
32   Hvitfinnetsteinulke 4,8   gram
33   Hvitting  1680   gram
34   Hyse  3040   gram
35   Hågjel  1420   gram
36   Håkjerring  533000   gram
37   Karpe  
38   Karuss  
39   Kloskate  400   gram
40   Knurr  580   gram
41   Kolmule  230   gram
42   Kveite  9900   gram
43   Lake  560   gram
44   Laks  
45   Lange  15300   gram
46   Laue  
47   Lomre  1260   gram
48   Lusuer  280   gram
49   Lyr 7340   gram
50   Lysing 6750   gram
51   Makrell 880  
52   Mort  840   gram
53   Paddetorsk  320   gram
54   Pigghå  6950   gram
55   Piggskate  8140   gram
56   Piggvar  3480   gram
57   Regnbueørret  3400   gram
58   Regnlaue  1,4   gram
59   Rognkjeks  540   gram
60   Rødhai, småflekket  660   gram
61   Rødknurr  75   gram
62   Rødspette  1300   gram
63   Røye  
64   Sandflyndre  710   gram
65   Sandkutling  2   gram
66   Sei  11540   gram
67   Sild  320   gram
68   Skrubbe  800   gram
69   Solabbor  12,2   gram
70   Spisskate  10740   gram
71   Stam  
72   Steinsmett  4,4   gram
73   Stingsild, trepigget  
74   Strømsild  66   gram
75   Suter  2420   gram
76   Svarthå  470   gram
77   Svartkutling  34,3   gram
78   Sypike  
79   Sørv  
80   Taggmakrell 940   gram
81   Tangkutling  
82   Tangkvabbe  12,5   gram
83   Tangsprell  
84   Tangstikling  
85   Torsk  15400   gram
86   Uer  16200   gram
87   Ulke  190   gram
88   Vassild 900   gram
89   Vederbuk  1270   gram
90   Ørekyte  3,9   gram
91   Ørret  2160   gram
92   Øyepål  121,9   gram
93   Ål  350   gram
94   Ålekvabbe  65,4   gram