Nr   Art Vekt
1   Abbor 980   gram
2   Asp  
3   Berggylte  
4   Bergnebb  
5   Blåstål  
6   Brasme  
7   Brosme 4670   gram
8   Dvergmalle  
9   Flire  
10   Gjedde 12000   gram
11   Gjørs  
12   Gråsteinbit  
13   Gullbust  
14   Harr  
15   Hork  
16   Horngjell  
17   Hvitting 2060   gram
18   Hyse 3460   gram
19   Hågjel  
20   Karpe  
21   Karuss  
22   Knurr  
23   Kolmule  
24   Lake 5750   gram
25   Lange 19900   gram
26   Laue  
27   Leirkutling  
28   leirkutling  
29   Lusuer  
30   Lyr  
31   Makrell  
32   Mort  
33   Paddetorsk  
34   Pigghå 3710   gram
35   Piggskate  
36   Rødknurr  
37   Rødnebb  
38   Rødspette  
39   Røye 980   gram
40   Sandflyndre  
41   Sei  
42   Sik  
43   Sild  
44   skrubbe  
45   Smørflyndre  
46   Småflekket rødhai 850   gram
47   Solabbor  
48   Stamm  
49   Steinsmett  
50   strømmsild  
51   Suter  
52   Svarthå  
53   Svartkutling  
54   Sypike  
55   Sørv  
56   Taggmakrell  
57   Torsk  
58   Trepigget stingsild  
59   Uer  
60   Ulke  
61   Vassild  
62   Vederbuk 2650   gram
63   Ørkytte  
64   Ørret 1800   gram
65   Øyepål  
66   Ål