Nr   Art Vekt
1   Abbor 1255   gram  
2   Asp 1500   gram  
3   Bekkerøye 150   gram  
4   Berggylte 2600   gram  
5   Bergkutling      
6   Bergnebb      
7   Blåkjeft      
8   Blåstål/rødnebb 800   gram  
9   Brasme 2960   gram  
10   Breiflabb 8500   gram  
11   Brosme 3690   gram  
12   Brungylt      
13   Dvergmalle 210   gram  
14   Dvergulke     gram  
15   Fjesing 450   gram  
16   Flire 410   gram  
17   Fløyfisk 69   gram  
18   Gapeflyndre      
19   Gjedde 13120   gram  
20   Gjørs 3970   gram  
21   Glassvar      
22   Gressgylt 66,1   gram  
23   Grønngylt      
24   Gullbust      
25   Gullfisk 161   gram  
26   Harr 1110   gram  
27   Havål 15400   gram  
28   Hork      
29   Horngjel 500   gram  
30   Hvitfinnet steinulke  
31   Hvitting 1100   gram  
32   Hyse 2500   gram  
33   Hågjel 1000   gram  
34   Karpe 2375   gram  
35   Karuss 560   gram  
36   Knurr 700   gram  
37   Krøkle      
38   Kveite 1500   gram  
39   Lake 3790   gram  
40   Laks 5650   gram  
41   Lange 8200   gram  
42   Laue      
43   Leirkutling      
44   Lomre 630   gram  
45   Lusuer      
46   Lyr 6250   gram  
47   Lysing 5960   gram  
48   Makrell 1500   gram  
49   Mort 510   gram  
50   Nipigget stingsild 1,3   gram  
51   Paddetorsk      
52   Pigghå 4600   gram  
53   Piggskate 3700   gram  
54   Piggvar 500   gram  
55   Regnbueørret 950   gram  
56   Rognkjeks 1400   gram  
57   Rødknurr 200   gram  
58   Rødspette 1300   gram  
59   Røye 200   gram  
60   Sandflyndre 840   gram  
61   Sandkutling      
62   Sei 5200   gram  
63   Sik 780   gram  
64   Sild 550   gram  
65   Sjøørret 2500   gram  
66   Skjeggtorsk      
67   Skrubbe 1000   gram  
68   Solabbor      
69   Stam 2430   gram  
70   Steinbit 1000   gram  
71   Steinsmett      
72   Strømsild      
73   Suter 2800   gram  
74   Svarthå      
75   Svartkutling      
76   Sypike      
77   Sørv 1300   gram  
78   Taggmakrell 1163   gram  
79   Tangkutling      
80   Tangkvabbe  
81   Tangsprell .  
82   Tangstikling 1,5   gram  
83   Torsk 10920   gram  
84   Trepigget stingsild  
85   Uer 1000   gram  
86   Ulke  
87   Vederbuk 2600   gram  
88   Ørekyte  
89   Ørret 4425   gram  
90   Øyepål  
91   Ål 1000   gram  
92   Ålekvabbe 150   gram