Nr   Art Vekt
1  
Abbor
945   gram
2   Asp 2020   gram
3   Bekkerøye 145   gram
4   Brasme 3120   gram
5   Dvergmalle    
6   Flire 450   gram
7   Gjedde 11500   gram
8   Gjørs 1735   gram
9   Gullbust 110   gram
10   Gullfisk 495   gram
11   Harr 1275   gram
12   Hork 40   gram
13   Karpe 570   gram
14   Karuss 1095   gram
15   Lake 3685   gram
16   Laue 55   gram
17   Mort 850   gram
18   Nipigget stingsild 1,8   gram
19   Sik 800   gram
20   Solabbor 4   gram
21   Stam 2660   gram
22   Steinsmett 4,7   gram
23   Suter 2480   gram
24   Sørv 985   gram
25   Vederbuk 1760   gram
26   Ørkyte  
27   Ørret 6180   gram
28   Ål 610   gram
29   Berggylte 1750   gram
30   Bergkutling 0,9   gram
31   Bergnebb 75   gram
32   Blåkjeft 1050   gram
33   Blålange 2780   gram
34   Blåstål 350   gram
35   Brosme 7340   gram
36   Dvergulke 80,5   gram
37   Brungylt 145   gram
38   Fjesing 115   gram
39   Glassvar 1240   gram
40   Gressgylt 55,2   gram
41   Grønngylt 164,8   gram
42   Gråsteinbit 2095   gram
43   Horngjel 540   gram
44   Hvitting 1200   gram
45   Hyse 2900   gram
46   Hågjel 1250   gram
47   Knurr 470   gram
48   Kveite 1740   gram
49   Lange 5350   gram
50   Lomre 545   gram
51   Lusuer 260   gram
52   Lyr 3600   gram
53   Lysing 4590   gram
54   Makrell 955   gram
55   Paddetorsk 255   gram
56   Pigghå 7280   gram
57   Piggskate 7070   gram
58   Rødknurr 185   gram
59   Rødspette 710   gram
60   Sandflyndre 750   gram
61   Sandkutling 3,8   gram
62   Sei 4950   gram
63   Sild 235   gram
64   Skrubbe 780   gram
65   Slettvar 400   gram
66   Strømsild 113   gram
67   Svarthå 405   gram
68   Svartkutling 25   gram
69   Sypike 150   gram
70   Taggmakrell 1030   gram
71   Tangkutling 0,8   gram
72   Tangstikling 2,6   gram
73   Torsk 3600   gram
74   Trepigget stingsild 1,6   gram
75   Uer 1000   gram
76   Ulke 95   gram
77   Øyepål 95   gram
78   Ålekvabbe
110   gram