Nr   Art Vekt
1
  Abbor 1250   gram
2   Bekkerøye 400   gram
3   Berggylte 1650   gram
4   Bergnebb  
5   Blåkjeft 1275   gram
6   Blålange 3500   gram
7   Blåstål 395   gram
8   Brasme  
9   Brosme 16000   gram
10   Brungylt 190   gram
11   Dvergmalle 85   gram
12   Fjesing 295   gram
13   Flire  
14   Fløyfisk 130   gram
15   Gapeflyndre 260   gram
16   Gjedde 5000   gram
17   Gjørs 1200   gram
18   Glassvar 810   gram
19   Gressgylt 75   gram
20   Grønngylt 80   gram
21   Gullbust  
22   Havmus 1960   gram
23   Hork  
24   Hvitskate 10100   gram
25   Hvitting 890   gram
26   Hågjel 800   gram
27   Karpe 6650   gram
28   Karuss 1500   gram
29   Knurr 581   gram
30   Kolje 2020   gram
31   Kolmule 720   gram
32   Lake 1000   gram
33   Laks 1200   gram
34   Lange 15900   gram
35   Laue  
36   Lomre 405   gram
37   Lusuer 495   gram
38   Lyr 2500   gram
39   Lysing 3200   gram
40   Makrell 1490   gram
41   Mort 150   gram
42   Pigghå 3200   gram
43   Regnbueørret 800   gram
44   Rødspette 750   gram
45   Røye 6690   gram
46   Sandflyndre 1180   gram
47   Sandkutling  
48   Sei 4000   gram
49   Sik 500   gram
50   Sild 320   gram
51   Skrubbe 980   gram
52   Småflekket rødhai 1050   gram
53   Steinbit 150   gram
54   Strømsild 103   gram
55   Suter 2950   gram
56   Svarthå 765   gram
57   Svartkutling 55   gram
58   Sypike 150   gram
59   Sørv 1130   gram
60   Taggmakrell 700   gram
61   Torsk 6000   gram
62   Trepigget stingsild  
63   Uer 2600   gram
64   Vederbuk 1500   gram
65   Ørekyte 3,5   gram
66   Ørret 1050   gram
67   Øyepål 80   gram
68
  Ål 2800   gram