Nr   Art Vekt
1   Abbor 670   gram  
2   Bekkerøye 200   gram  
3   Berggylt 2240   gram  
4   Bergkutling      
5   Bergnebb 115   gram  
6   Blålange 8900   gram  
7   Blåstål 822   gram  
8   Brasme 970   gram  
9   Brisling      
10   Brosme 6500   gram  
11   Brungylt 139   gram  
12   Dvergmalle      
13   Dvergulke 71   gram  
14   Fjesing 517   gram  
15   Flire      
16   Fløyfisk 170   gram  
17   Gapeflyndre 355   gram  
18   Gjedde 3000   gram  
19   Glassvar 1160   gram  
20   Gressgylt 35   gram  
21   Grundling 14,4   gram  
22   Grønngylt 210   gram  
23   Gråsteinbit 4700   gram  
24   Gullbust  
25   Gullfisk 880   gram  
26   Harr  
27   Havabbor 1280   gram  
28   Havmus 1340   gram  
29   Havål 25100   gram  
30   Hork 15   gram  
31   Horngjel 507   gram  
32   Hornkvabbe  
33   Hvitting 1525   gram  
34   Hyse 2440   gram  
35   Hågjel 805   gram  
36   Hårvar 147   gram  
37   Karpe 4250   gram  
38   Karuss 50   gram  
39   Kloskate 765   gram  
40   Knurr 542   gram  
41   Kveite 5100   gram  
42   Laks 9000   gram  
43   Lange 5300   gram  
44   Laue      
45   Leirkutling      
46   Lomre 1515   gram  
47   Lusuer 430   gram  
48   Lyr 4850   gram  
49   Lysing 1660   gram  
50   Makrell 1100   gram  
51   Mort 180   gram  
52   Nipigget stingsild      
53   Nordlig knurrulke 30,4   gram  
54   Paddetorsk 800   gram  
55   Pigghå 3840   gram  
56   Piggskate 2410   gram  
57   Piggvar 4250   gram  
58   Redflekket kutling 14,12   gram  
59   Regnbueørret 3500   gram  
60   Regnlaue 1,51   gram  
61   Rognkjeksl 1850   gram  
62   Rødknurr 940   gram  
63   Rødspette 2410   gram  
64   Røye 560   gram  
65   Sandflyndre 718   gram  
66   Sandkutling 5,73   gram  
67   Sei 2000   gram  
68   Sik 610   gram  
69   Sild 220   gram  
70   Skrubbe 890   gram  
71   Solabbor      
72   Stam 15   gram  
73   Steinsmett  
74   Storsil 14,76   gram  
75   Strømsild 105,3   gram  
76   Suter 580   gram  
77   Svarthå 360   gram  
78   Svartkutling 54,9   gram  
79   Sypike 260   gram  
80   Sørv 695   gram  
81   Taggmakrell 400   gram  
82   Tangkutling 0,91   gram  
83   Tangkvabbe 58   gram  
84   Tangsprell 35,82   gram  
85   Tangstikling 10   gram  
86   Torsk 6400   gram  
87   Trepigget stingsild 2,95   gram  
88   Tunge 950   gram  
89   Ulke 500   gram  
90   Vassild 410   gram  
91   Vederbuk 930   gram  
92   Ørekyte 22,5   gram  
93   Ørret 3900   gram  
94   Øyepål 7,8   gram  
95   Ål 1500   gram  
96   Ålekvabbe 218   gram