Nr   Art Vekt
1   Abbor 1330   gram  
2   Asp 1600   gram  
3   Bekkerøye 590   gram  
4   Berggylte 1830   gram  
5   Bergkutling 0,63   gram  
6   Bergnebb 99   gram  
7   Blåkjeft 1060   gram  
8   Blålange 5000   gram  
9   Blåstål 550   gram  
10   Brasme 3080   gram  
11   Brisling 9   gram  
12   Brosme 5700   gram  
13   Brungylte 180   gram  
14   Dvergmalle      
15   Dvergulke 80   gram  
16   Fjesing 340   gram  
17   Flire 705   gram  
18   Fløyfisk 129   gram  
19   Gapeflyndre      
20   Gjedde 9000   gram  
21   Gjørs 4005   gram  
22   Glassvar 410   gram  
23   Glattulke 83   gram  
24   Gressgylt      
25   Grundling 3,4   gram  
26   Grønngylt 125   gram  
27   Gullbust 292   gram  
28   Gullfisk      
29   Harr 760   gram  
30   Havabbor 960   gram  
31   Hork 63   gram  
32   Horngjel      
33   Hvitting 610   gram  
34   Hyse/kolje 2850   gram  
35   Hågjel 750   gram  
36   Karpe 9000   gram  
37   Karuss 1800   gram  
38   Knurr 580   gram  
39   Kolmule 680   gram  
40   Krøkle      
41   Kveite 4000   gram  
42   Lake 1980   gram  
43   Laks 1510   gram  
44   Lange 4650   gram  
45   Laue 64   gram  
46   Leirkutling 1,94   gram  
47   Lomre 870   gram  
48   Lusuer 270   gram  
49   Lyr 5200   gram  
50   Makrell 1460   gram  
51   Mora 1440   gram  
52   Mort 692   gram  
53   Nipigget stingsild 1,69   gram  
54   Paddetorsk      
55   Pigghå 3070   gram  
56   Piggskate 9100   gram  
57   Piggvar 1050   gram  
58   Regnbueørret 2700   gram  
59   Regnlaue      
60   Rødspette 545   gram  
61   Røye 6840   gram  
62   Sandflyndre 685   gram  
63   Sandkutling 4,04   gram  
64   Sei 14200   gram  
65   Sik      
66   Sild 339   gram  
67   Skjeggtorsk 105   gram  
68   Skrubbe 1210   gram  
69   Slettvar 245   gram  
70   Småsil      
71   Solabbor 24   gram  
72   Stam 2300   gram  
73   Steinsmett 4,67   gram  
74   Strømsild 169,5   gram  
75   Suter 2360   gram  
76   Svarthå 640   gram  
77   Svartkutling      
78   Sypike 185   gram  
79   Sørv 1055   gram  
80   Taggmakrell      
81   Tangkutling 1,79   gram  
82   Tangsprell 28   gram  
83   Tangstikling 13,4   gram  
84   Torsk 11120   gram  
85   Trepigget Stingsild 9,49   gram  
86   Uer 1050   gram  
87   Ulke      
88   Vederbuk 2825   gram  
89   Ørekyte      
90   Ørret 1360   gram  
91   Øyepål 30   gram  
92   Ål 1260   gram  
93   Ålekvabbe