Nr   Art Vekt
1   Abbor 800   gram
2   Asp 3570   gram
3   Bekkerøye 50   gram
4   Bergkutling 0,5   gram
5   Bergnebb      
6   Bergylte 1200   gram
7   Blåkjeft 400   gram
8   Blålange 3780   gram
9   Blåstål 455   gram
10   Brasme 2040   gram
11   Brosme 2670   gram
12   Brungylt 220   gram
13   Dvergmalle 34,4   gram
14   Dvergulke      
15   Fjesing 400   gram
16   Flire 50   gram
17   Fløyfisk 47,1   gram
18   Gapeflyndre 180   gram
19   Gjedde 7580   gram
20   Gjørs 1980   gram
21   Glassvar 1230   gram
22   Gressgylt      
23   Grundling 8,6   gram
24   Grønngylt      
25   Gråsteinbit 550   gram
26   Gullbust 110   gram
27   Gullfisk 160   gram
28   Harr 780   gram
29   Havål 3280   gram
30   Hork 4,7   gram
31   Horngjel 350   gram
32   Hvitfinnet steinulke 3,6   gram
33   Hvitting      
34   Hyse 2500   gram
35   Hågjel 300   gram
36   Karpe 10240   gram
37   Karuss 1220   gram
38   Knurr      
39   Lake 2120   gram
40   Laks 3340   gram
41   Lange 5280   gram
42   Laue 15   gram
43   Leirkutling      
44   Lomre 190   gram
45   Lusuer 530   gram
46   Lyr 3000   gram
47   Makrell 1200   gram
48   Mort 470   gram
49   Nipigget stingsild 2,6   gram
50   Paddetorsk      
51   Regnlaue 1,8   gram
52   Rognkjeks 730   gram
53   Rødspette      
54   Røye 330   gram
55   Sandflyndre 450   gram
56   Sandkutling 1   gram
57   Sei 5000   gram
58   Sik 250   gram
59   Sild 290   gram
60   Skrubbe 500   gram
61   Småflekket rødhai 1370   gram
62   Solabbor 24   gram
63   Stam 1945   gram
64   Steinsmett 2,6   gram
65   Strømsild 133   gram
66   Strømsild 133   gram
67   Suter 1600   gram
68   Svarthå 310   gram
69   Svartkutling 17,5   gram
70   Sypike      
71   Sørv 860   gram
72   Taggmakrell 760   gram
73   Tangkutling 0,96   gram
74   Tangkvabbe 14,9   gram
75   Tangsprell    
76   Tangstikling    
77   Torsk 5000   gram
78   Trepigget stingsild      
79   Ulke 38,7   gram
80   Vederbuk 2010   gram
81   Ørekyte 5   gram
82   Ørret 950   gram
83   Øyepål 68   gram
84   Ål 500   gram
85   Ålekvabbe 39   gram