Nr   Art Vekt
1   Abbor      
2   Asp      
3   Bekkerøye      
4   Berggylte      
5   Bergkutling      
6   Bergnebb      
7   Blåstål      
8   Brasme      
9   Brisling      
10   Brosme      
11   Dvergmalle      
12   Dvergulke      
13   Fjesing      
14   Flire      
15   Fløyfisk      
16   Gapeflyndre      
17   Gjedde      
18   Gjørs      
19   Gressgylte      
20   Grundling      
21   Grønngylt      
22   Gråsteinbit      
23   Gullbust      
24   Gullfisk      
25   Harr      
26   Hork      
27   Horngjel      
28   Hvitting      
29   Hyse      
30   Hågjel  
31   Karpe      
32   Karuss      
33   Knurr      
34   Kolmule      
35   Krøkle      
36   Lake      
37   Laks      
38   Lange      
39   Laue      
40   Leirkutling      
41   Lomre      
42   Lusuer      
43   Lyr      
44   Lysing  
45   Makrell      
46   Mort      
47   Nipigget Stingsild      
48   Piggvar      
49   Regnbueørret      
50   Regnlaue      
51   Rognkjeks      
52   Rødknurr      
53   Rødspette      
54   Røye      
55   Sandflyndre      
56   Sandkutling      
57   Sei      
58   Sik      
59   Sild      
60   Skjeggtorsk      
61   Skrubbe      
62   Slettvar      
63   Småflekket Rødhai      
64   Småsil      
65   Solabbor      
66   Stam      
67   Steinsmett      
68   Stor kantnål      
69   Storsil      
70   Strømsild      
71   Suter      
72   Svarhå      
73   Svartkutling      
74   Sypike      
75   Sørv      
76   Taggmakrell      
77   Tangkutling      
78   Tangsnelle      
79   Tangsprell      
80   Tangstikling      
81   Torsk      
82   Trepigget stingsild      
83   Tungevar  
84   Uer      
85   Ulke      
86   Vassild      
87   Vederbuk      
88   Ørekyte      
89   Ørret      
90   Øyepål      
91   Ål      
92   Ålekvabbe