Nr   Art Vekt
1   Abbor  
2   Bekkerøye  
3   Berggylt  
4   Bergkutling  
5   Bergnebb  
6   Blåkjeft  
7   Blålange  
8   Blåstål  
9   Brosme  
10   Dvergmalle  
11   Dvergulke  
12   Fjesing  
13   Flire  
14   Gjedde  
15   Glassvar  
16   Gressgylt  
17   Grønngylt  
18   Gråsteinbit  
19   Gullbust  
20   Gullfisk  
21   Havmus  
22   Havål  
23   Hork  
24   Horngjel  
25   Hvitting  
26   Hyse  
27   Hågjel  
28   Håkjerring  
29   Karpe  
30   Karuss  
31   Knurr  
32   Kolmule  
33   Kveite  
34   Lange  
35   Laue  
36   Leirkutling  
37   Lomre  
38   Lusuer  
39   Lyr  
40   Lysing  
41   Makrell  
42   Mort  
43   Nordlig knurrulke  
44   Paddetorsk  
45   Pigghå  
46   Piggskate  
47   Piggvar
 
48   Regnlaue  
49   Rognkjeks  
50   Rødspette  
51   Røye  
52   Sandflyndre  
53   Sandkutling  
54   Sei  
55   Sild  
56   Sjøørret / Brunørret  
57   Skrubbe  
58   Småflekket rødhai  
59   Solabbor  
60   Spisskate  
61   Stam  
62   Suter  
63   Svarthå  
64   Svartkutling  
65   Sypike  
66   Sørv  
67   Taggmakrell  
68   Tangkutling  
69   Tangsprell  
70   Tangstikling  
71  
Torsk
 
72   Trepigget stingsild  
73   Uer  
74   Vanlig ulke  
75   Vassild  
76   Vederbuk  
77   Ålekvabbe