Nr   Art Vekt
1   Abbor 1100   gram
2   Asp      
3   Bekkerøye      
4   Berggylte 4000   gram
5   Bergkutling      
6   Bergnebb 120,5   gram
7   Blåkjeft 1480   gram
8   Blåstål 710   gram
9   Brasme 1380   gram
10   Breiflabb 2300   gram
11   Brisling      
12   Brosme 8800   gram
13   Brungylt 110,2   gram
14   Dvergmalle      
15   Dvergulke 29,03   gram
16   Fjesing 380   gram
17   Flire 400   gram
18   Gapeflyndre 750   gram
19   Gjedde 10300   gram
20   Gjørs 4300   gram
21   Glassvar 1560   gram
22   Gressgylt 85,2   gram
23   Grundling      
24   Grønngylt 170   gram
25   Gråsteinbit 15200   gram
26   Gullbust      
27   Gullfisk 870   gram
28   Harr 1540   gram
29   Havmus 2200   gram
30   Havål 3600   gram
31   Hork      
32   Hornkvabbe      
33   Horngjel 450   gram
34   Hvitfinnet steinulke 9,05   gram
35   Hvitting 2310   gram
36   Hyse 5100   gram
37   Hågjel 1640   gram
38   Håkjerring 602000   gram
39   Karpe 6850   gram
40   Karuss 1870   gram
41   Kloskate 680   gram
42   Knurr 650   gram
43   Kolmule 520   gram
44   Kveite 66400   gram
45   Kystringbuk 2,32   gram
46   Lake 1200   gram
47   Laks 19100   gram
48   Lange 35500   gram
49   Laue      
50   Leirkutling 2,79   gram
51   Liten fløyfisk 12,80   gram
52   Lomre 640   gram
53   Lusuer 500   gram
54   Lyr 8300   gram
55   Lysing 6140   gram
56   Makrell 2500   gram
57   Mora 1900   gram
58   Mort 920   gram
59   Nipigget stingsild      
60   Paddetorsk 750   gram
61   Pigghå 8700   gram
62   Piggskate 10750   gram
63   Piggvar 730   gram
64   Regnbueørret 3270   gram
65   Regnlaue      
66   Rognkjeks 3700   gram
67   Rødknurr 890   gram
68   Rødspette 2520   gram
69   Røye 6640   gram
70   Sandflyndre 960   gram
71   Sandkutling 4,34   gram
72   Sei 18100   gram
73   Sik 600   gram
74   Sild 600   gram
75   Skjellbrosme 3120   gram
76   Skrubbe 1100   gram
77   Småflekket rødhai 600   gram
78   Solabbor      
79   Spisskate 2980   gram
80   Stam 1490   gram
81   Steinsmett 5    
82   Strømsild 86   gram
83   Suter      
84   Svarthå 790   gram
85   Svartkutling      
86   Sypike 192   gram
87   Sørv 125   gram
88   Taggmakrell 840   gram
89   Tangkutling 2,70   gram
90   Tangkvabbe      
91   Tangsprell     gram
92   Tangstikling 6,61   gram
93   Torsk 23100   gram
94   Trepigget stingsild      
95   Uer 7200   gram
96   Ulke 390   gram
97   Vanlig fløyfisk 145   gram
98   Vanlig Ringbuk 2,03   gram
99   Vassild 1100   gram
100   Vederbuk 1310   gram
101   Ørekyte      
102   Ørret 3650   gram
103   Øyepål 109   gram
104   Ål 2100   gram
105   Ålekvabbe 800   gram