Nr   Art Vekt
1   Abbor 1200   gram  
2   Asp 2350   gram  
3   Bekkerøye      
4   Berggylte 1255   gram  
5   Bergkutling 1,01   gram  
6   Bergnebb 80   gram  
7   Blåkjeft 1170   gram  
8   Blålange 3180   gram  
9   Blåstål/rødnebb 580   gram  
10   Brasme 1900   gram  
11   Brosme 8750   gram  
12   Brungylt 160   gram  
13   Dvergmalle 100   gram  
14   Dvergulke 104,4   gram  
15   Fjesing 355   gram  
16   Flire      
17   Fløyfisk 110   gram  
18   Gjedde 14300   gram  
19   Gjørs 11500   gram  
20   Gråsteinbit 3320   gram  
21   Gullbust 190   gram  
22   Gullfisk      
23   Harr 1050   gram  
24   Havmus 2260   gram  
25   Havål 3540   gram  
26   Hork      
27   Horngjel      
28   Hornkvabbe 34,7   gram  
29   Hvitfinnet steinulke 4,65   gram  
30   Hvitting 2100   gram  
31   Hyse 2250   gram  
32   Håkjerring 492000   gram  
33   Hågjel 1450   gram  
34   Gapeflyndre 320   gram  
35   Glassvar 960   gram  
36   Gressgylt 47,4   gram  
37   Grundling 5   gram  
38   Grønngylt 250   gram  
39   Karpe 300   gram  
40   Karuss 1040   gram  
41   Kloskate 800   gram  
42   Knurr 640   gram  
43   Kolmule 290   gram  
44   Kveite 35800   gram  
45   Laks 1700   gram  
46   Lake 1650   gram  
47   Lange 30400   gram  
48   Laue      
49   Leirkutling      
50   Lomre 1300   gram  
51   Lusuer 550   gram  
52   Lyr 5920   gram  
53   Lysing 7400   gram  
54   Makrell 1200   gram  
55   Mora 890   gram  
56   Mort 1120   gram  
57   Nipigget stingsild 0,72   gram  
58   Nordlig knurrulke 29,5   gram  
59   Pigghå 9900   gram  
60   Paddetorsk 410   gram  
61   Piggskate 7000   gram  
62   Piggvar 671   gram  
63   Regnbueørret 3580   gram  
64   Regnlaue 1,43   gram  
65   Rognkjeks 920   gram  
66   Rødknurr 200   gram  
67   Rødspette 1810   gram  
68   Røye 650   gram  
69   Sandflyndre 660   gram  
70   Sandkutling 5,2   gram  
71   Sei 7500   gram  
72   Sik     gram  
73   Sild 300   gram  
74   Skjellbrosme 1480   gram  
75   Skolest 1550   gram  
76   Skrubbe 800   gram  
77   Slettvar 160   gram  
78   Småflekket rødhai 1230   gram  
79   Solabbor 33,4   gram  
80   Spisskate 12800   gram  
81   Stam 1300   gram  
82   Steinsmett 4,95   gram  
83   Strømsild 83   gram  
84   Suter 2310   gram  
85   Svarthå 550   gram  
86   Svartkutling     gram  
87   Sypike 200   gram  
88   Sørv 500   gram  
89   Taggmakrell 860   gram  
90   Tangkutling 1,2   gram  
91   Tangkvabbe 34,8   gram  
92   Tangsprell 28,95   gram  
93   Tangstikling 4,79   gram  
94   Torsk 8900   gram  
95   Trepigget stingsild 2,3   gram  
96   Uer 1240   gram  
97   Ulke 355   gram  
98   Vassild 1200   gram  
99   Vederbuk 1600   gram  
100   Ørekyte      
101   Ørret 2600   gram  
102   Øyepål 105   gram  
103   Ål 700   gram  
104   Ålekvabbe 132   gram