Nr   Art Vekt
1   Abbor 1380   gram
2   Asp 1500   gram
3   Bekkerøye 170   gram
4   Berggylte 1560   gram
5   Bergkutling 0,79   gram
6   Bergnebb 50   gram
7   Blåkjeft 1260   gram
8   Blålange 2050   gram
9   Blåstål 440   gram
10   Brasme 3130   gram
11   Breiflabb 7500   gram
12   Brisling  
13   Brosme 10840   gram
14   Brungylt 163   gram
15   Dvergmalle 84   gram
16   Dvergulke 94   gram
17   Fjesing 400   gram
18   Flire 245   gram
19   Fløyfisk 110   gram
20   Gapeflyndre 100   gram
21   Gjedde 9320   gram
22   Gjørs 1780   gram
23   Glassvar 2085   gram
24   Gressgylt  
25   Grundling  
26   Grønngylte  
27   Gråsteinbit 4100   gram
28   Gullbust  
29   Gullfisk 790   gram
30   Harr 660   gram
31   Havabbor 2150   gram
32   Havmus 1210   gram
33   Hork  
34   Horngjel 400   gram
35   Hornkvabbe 57,38   gram
36   Hvitting 2300   gram
37   Hyse 2650   gram
38   Hågjel 1600   gram
39   Karpe 780   gram
40   Karuss 380   gram
41   Kloskate 730   gram
42   Knurr 580   gram
43   Kolmule 290   gram
44   Kveite 21200   gram
45   Lake 320   gram
46   Laks 4600   gram
47   Lange 21400   gram
48   Laue 70   gram
49   Lomre 600   gram
50   Lusuer 510   gram
51   Lyr 8350   gram
52   Lysing 2900   gram
53   Makrell 1100   gram
54   Mora 1480   gram
55   Mort 1080   gram
56   Nipigget stingsild  
57   Nordlig knurrulke  
58   Paddetorsk 120   gram
59   Pigghå 4700   gram
60   Piggskate 6400   gram
61   Piggvar 670   gram
62   Regnbue 2400   gram
63   Regnlaue  
64   Rognkjeks  
65   Rødknurr 620   gram
66   Rødspette 1150   gram
67   Røye 820   gram
68   Sandflyndre 640   gram
69   Sandkutling  
70   Sei 14700   gram
71   Sik 400   gram
72   Sild 220   gram
73   Skrubbe 440   gram
74   Slettvar 160   gram
75   Småflekket rødhai 1040   gram
76   Småsil  
77   Solabbor  
78   Spisskate 8750   gram
79   Stam 1770   gram
80   Steinsmett  
81   Storsil  
82   Strømsild  
83   Suter 2340   gram
84   Svarthå 360   gram
85   Svartkutling  
86   Sypike 190   gram
87   Sørv 130   gram
88   Taggmakrell 1080   gram
89   Tangkutling  
90   Tangkvabbe  
91   Tangsprell  
92   Tangstikling 2,6607   gram
93   Torsk 19720   gram
94   Trepigget stingsild  
95   Uer 1500   gram
96   Ulke 410   gram
97   Vassild 1240   gram
98   Vederbuk 2100   gram
99   Ørekyte  
100   Ørret 2300   gram
101   Øyepål  
102   Ål 520   gram
103   Ålekvabbe 210   gram