Nr   Art Vekt
1   Abbor 670   gram
2   Asp 1660   gram
3   Bekkerøye 291   gram
4   Berggylte 1300   gram
5   Bergkutling 1,4   gram
6   Bergnebb 71   gram
7   Blåkjeft 1160   gram
8   Blålange 3500   gram
9   Blåstål      
10   Brasme 1300   gram
11   Brisling 18,7   gram
12   Brosme 10140   gram
13   Brungylt 120   gram
14   Dvergmalle      
15   Dvergulke 53   gram
16   Fjesing 211   gram
17   Flire 124   gram
18   Fløyfisk 128   gram
19   Gapeflyndre 168   gram
20   Gjedde 9000   gram
21   Gjørs 4840   gram
22   Glassvar 510   gram
23   Gressgylt 73,19   gram
24   Grundling 5,7   gram
25   Grønngylt 142   gram
26   Gråsteinbit 6450   gram
27   Gullbust 136   gram
28   Gullfisk      
29   Harr      
30   Havmus 1008   gram
31   Havål 5700   gram
32   Hork 6,47   gram
33   Horngjel 780   gram
34   Hornkvabbe 31,61   gram
35   Hvitskate 5600   gram
36   Hvitting 2550   gram
37   Hyse 2800   gram
38   Hågjel 1280   gram
39   Håkjerring 168000   gram
40   Hårvar 126   gram
41   Karpe 150   gram
42   Karuss 50   gram
43   Kloskate 600   gram
44   Knurr 550   gram
45   Kolmule 250   gram
46   Kveite 43000   gram
47   Lake 410   gram
48   Laks 13   gram
49   Lange 17500   gram
50   Laue 22   gram
51   Leirkutling 0,8   gram
52   Lomre 1700   gram
53   Lusuer 390   gram
54   Lyr 7600   gram
55   Lysing 9500   gram
56   Makrell 1100   gram
57   Mort 300   gram
58   Nipigget stingsild 0,72   gram
59   Nordlig knurrulke 25,4   gram
60   Paddetorsk 378   gram
61   Pigghå 6780   gram
62   Piggskate 5350   gram
63   Piggvar 1387   gram
64   Regnbueørret 1000   gram
65   Regnlaue 0,91   gram
66   Rognkjeks      
67   Rødspette 2750   gram
68   Røye 1560   gram
69   Sandflyndre 850   gram
70   Sandkutling 2,1   gram
71   Sei 14000   gram
72   Sild 226   gram
73   Skjellbrosme 410   gram
74   Skrubbe 950   gram
75   Småflekket rødhai 980   gram
76   Solabbor 18,56   gram
77   Spisskate 12500   gram
78   Stam 840   gram
79   Steinsmett      
80   Strømsild 61   gram
81   Suter 154   gram
82   svarthå 750   gram
83   Svartkutling 53,9   gram
84   Sypike 180   gram
85   Sørv 137   gram
86   Taggmakrell 1000   gram
87   Tangkutling      
88   Tangkvabbe      
89   Tangsprell 25,77   gram
90   Tangstikling 9   gram
91   Torsk 11800   gram
92   Trepiggetstingsild 2,86   gram
93   Uer 1350   gram
94   Vanlig ulke 450   gram
95   Vassild 300   gram
96   Vederbuk 1660   gram
97   Ørekyte 1,4   gram
98   Ørret 1300   gram
99   Øyepål 24,9   gram
100   Ål 1150   gram
101   Ålekvabbe 80   gram