Nr   Art Vekt
1   Abbor 1360   gram  
2   Asp 4120   gram  
3   Bekkerøye 210   gram  
4   Berggylte 1790   gram  
5   Bergkutling 1,3   gram  
6   Bergnebb 80,8   gram  
7   Blåkjeft 1510   gram  
8   Blålange 4150   gram  
9   Blåstål 720   gram  
10   Brasme 4410   gram  
11   Brosme 11100   gram  
12   Brungylt 210   gram  
13   Dvergmalle 85   gram  
14   Dvergulke 86,3   gram  
15   Femtrådet tangbrosme 97   gram  
16   Fjesing 480   gram  
17   Flire 715   gram  
18   Fløyfisk 110   gram  
19   Gapeflyndre 840   gram  
20   Gjedde 13680   gram  
21   Gjørs 10050   gram  
22   Glassvar 1170   gram  
23   Gressgylt 75,6   gram  
24   Grundling 9,1   gram  
25   Grønngylt 165   gram  
26   Gråsteinbit 5350   gram  
27   Gullbust 110   gram  
28   Gullfisk 140   gram  
29   Harr 1220   gram  
30   Havabbor 1240   gram  
31   Havmus 1670   gram  
32   Havål 6920   gram  
33   Hork 40   gram  
34   Horngjel 400   gram  
35   Hornkvabbe 70,12   gram  
36   Hvitfinnet steinulke 5,2   gram  
37   Hvitting 920   gram  
38   Hyse 2540   gram  
39   Hågjel 1470   gram  
40   Karpe 7015   gram  
41   Karuss 1430   gram  
42   Knurr 680   gram  
43   Kolmule 880   gram  
44   Krøkle 10   gram  
45   Kveite 19280   gram  
46   Lake 2940   gram  
47   laks 5210   gram  
48   Lange 26100   gram  
49   Laue 39,1   gram  
50   Lomre 1025   gram  
51   Lusuer 450   gram  
52   Lyr 6080   gram  
53   Lysing 6850   gram  
54   Makrell 2540   gram  
55   Mora 1360   gram  
56   Mort 840   gram  
57   Nipigget stingsild 1,2   gram  
58   Nordlig knurrulke 16,9   gram  
59   Paddetorsk 262,1   gram  
60   Pigghå 6020   gram  
61   Piggskate 6660   gram  
62   Piggvar 1070   gram  
63   Regnbueørret 3230   gram  
64   Regnlaue 1,7   gram  
65   Rognkjeks 1250   gram  
66   Rødknurr 620   gram  
67   Rødspette 1360   gram  
68   Røye 2810   gram  
69   Sandflyndre 725   gram  
70   Sandkutling 4,8   gram  
71   Sei 8900   gram  
72   Sik 405   gram  
73   Sild 400   gram  
74   Skrubbe 730   gram  
75   Småflekket rødhai 1190   gram  
76   Solabbor 13,6   gram  
77   Sortkutling 53   gram  
78   Spisskate 8720   gram  
79   Stam 1720   gram  
80   Steinsmett 6   gram  
81   Strømsild 164,3   gram  
82   Suter 2740   gram  
83   Svarthå 960   gram  
84   Sypike 250   gram  
85   Sørv 1210   gram  
86   Taggmakrell 40   gram  
87   Tangkutling 1,4   gram  
88   Tangsprell 22,7   gram  
89   Tangstikling 6,3   gram  
90   Torsk 11500   gram  
91   Trepigget stingsild 5   gram  
92   Tunge 1010   gram  
93   Uer 1700   gram  
94   Ulke 330   gram  
95   Vassild 540   gram  
96   Vederbuk 2290   gram  
97   Ørekyte 16   gram  
98   Ørret 3200   gram  
99   Øyepål 230   gram  
100   Ål 475   gram  
101   Ålekvabbe 195   gram