Nr   Art Vekt
1   Abbor 1800   gram
2   Asp 4120   gram
3   Berggylte 2100   gram
4   Bergkutling  
5   Bergnebb 90   gram
6   Blåkjeft 1650   gram
7   Blåstål 765   gram
8   Brasme  
9   Brisling  
10   Brosme 12500   gram
11   Brungylte 290   gram
12   Dvergulke  
13   Fjesing 445   gram
14   Fløyfisk 180   gram
15   Gapeflyndre 375   gram
16   Gjedde 7500   gram
17   Gjørs 3400   gram
18   Glassvar 1010   gram
19   Gressgylte  
20   Grønngylte 175   gram
21   Gråsteinbit 5900   gram
22   Havmus 2000   gram
23   Havål 7005   gram
24   Horngjel 480   gram
25   Hvitting 730   gram
26   Hyse 2500   gram
27   Hågjel 1050   gram
28   Karpe 8800   gram
29   Karuss 1420   gram
30   Knurr 620   gram
31   Kolmule 800   gram
32   Kveite 21100   gram
33   Laks  
34   Lange 13100   gram
35   Laue 35   gram
36   Lomre 995   gram
37   Lusuer 350   gram
38   Lyr 5900   gram
39   Lysing 6700   gram
40   Makrell 990   gram
41   Mort  
42   Paddetorsk 155   gram
43   Pigghå 5100   gram
44   Piggskate 3660   gram
45   Regnbueørret  
46   Rognkjeks  
47   Rødknurr 455   gram
48   Rødspette 640   gram
49   Røye 4600   gram
50   Sandflyndre 992   gram
51   Sandkutling  
52   Sei 6000   gram
53   Sik 475   gram
54   Sild 325   gram
55   Skrubbe 1080   gram
56   Småflekket rødhai 715   gram
57   Stam 1070   gram
58   Strømsild 60   gram
59   Suter 2920   gram
60   Svarthå 710   gram
61   Svartkutling 50   gram
62   Sypike 180   gram
63   Sørv 1105   gram
64   Taggmakrell  
65   Tangkutling  
66   Tangsprell  
67   Torsk 11200   gram
68   Trepigget stingsild  
69   Uer  
70   Ulke 270   gram
71   Vassild 420   gram
72   Vederbuk 1770   gram
73   Ørekyte  
74   Ørret 3500   gram
75   Øyepål 100   gram
76   Ål 675   gram
77   Ålekvabbe