Nr   Art Vekt
1   Abbor      
2   Bekkerøye      
3   Bergkutling      
4   Bergnebb      
5  
Bergylt
     
6   Blåstål/ Rødnebb      
7   Breiflabb      
8   Brisling      
9   Brungylt      
10   Dvergmalle      
11   Dvergulke      
12   Fjesing      
13   Flire      
14   Fløyfisk      
15   Gapeflyndre      
16   Gjedde      
17   Gressgylt      
18   Grønngylt      
19   Gullbust      
20   Harr      
21   Havmus      
22   Hork      
23   Hornkvabbe 21,8   gram
24   Hvitting      
25   Hyse 4300   gram
26   Hågjell      
27   Karpe      
28   Karuss 1120   gram
29   Kloskate      
30   Knurr      
31   Kveite 25600   gram
32   Laks 7000   gram
33   Lange      
34   Laue      
35   Lomre 1153   gram
36   Lusuer      
37   Lyr 8000   gram
38   Lysing      
39   Makrell      
40   Mort      
41   Nordlig knurrulke      
42   Paddetorsk 338   gram
43   Pigghå      
44   Piggvar      
45   Regnbue ørret      
46   Regnlaue      
47   Rødflekket kutling      
48   Rødknurr      
49   Rødspette 1500   gram
50   Røye      
51   Sandflyndre      
52   Sandkutling      
53   Sei 10000   gram
54   Sik      
55   Sild      
56   Skrubbe      
57   Solabbor      
58   Stam      
59   Steinbit 2700   gram
60   Steinsmett      
61   Suter      
62   Svarhå      
63   Svartkutling      
64   Sypike      
65   Sørv 700g 700   gram
66   Tangkvabbe      
67   Tangsprell      
68   Tangstikling      
69   Torsk 15,6kg 15600   gram
70   Trepigget stingsild      
71   Uer      
72   Ulke 374   gram
73   Vederbuk      
74   Ørekyte      
75   Ørret 2300   gram
76   Øyepål      
77   Ål      
78   Ålekvabbe 234   gram