Frykter at denne kan ødelegge drikkevannet i Trondheim

Totalt 115 mort skal ha blitt fanget i seks garn i Vikauntjønna, som ligger i nærheten av drikkevannet i Trondheim. FOTO: KAY-ARNE OLSEN

Kay-Arne Olsen fanget tilsammen 115 mort i Vikauntjønna. FOTO: PRIVAT

Hvis vi får mort i Jonsvatnet er det ødelagt for godt, sier Kay-Arne Olsen i Trondheim Omland Fiskeadministrasjon til NRK.

Han forteller til adressa.no at han totalt har dratt opp seks garn som er fulle av mort i Vikauntjønna. Vannet ligger 150 meter fra Jonsvannet, som er drikkekilden i Trondheim.

Totalt skal han ha fanget 115 mort i garnene. Den største var på 671 gram.

Påvirker vannkvaliteten
Terje Nøst, som er fagleder i Miljøenheten i Trondheim kommune, er bekymret over funnet. - Mort har negativ påvirkning på økologien i vannet, som igjen vil påvirke vannkvaliteten. Det medfører at vi får dårligere vannkvalitet, sier han. Han understreker at det ennå ikke er gjort funn av mort i Jonsvatnet, og at den kun kan spre seg til vannet med hjelp fra mennesker. - Det går ikke direkte vannforbindelse mellom vannene, men folk som fisker i Vikauntjønna kan enkelt ta den med seg videre, sier han.

- Utsetting av mort skjer både tilsiktet og utilsiktet. Mange bruker mort som levende fiskeagn til for eksempel gjedde, sier han.

Vil være drikkelig
Grunnen til at Kay-Arne Olsen satte ut garn var fordi han hadde fått tips om at det var observert stimer med små fisk i Vikauntjønna. Trondheim Omland Fiskeadministrasjon jobber for at fiskens leveområder bevares og forvaltes slik at naturens miljø og mangfold, artsrikdom og produktivitet opprettholdes. De er en ideell organisasjon, og varslet kommunen etter funnet. >Nøst sier at vannet i Jonsvatnet vil være drikkelig hvis morten sprer seg.

- Det er et av mange bidrag, men i sum med andre forurensningskilder kan kvaliteten bli dårlig, sier han.

Ber folk være varsomme
Nå oppfordrer han fiskere til å tenke over konsekvensene av å spre mort. Vi har hatt mange år med strengt regime med mange begrensninger rundt Jonsvannet. Jeg vil derfor oppfordre folk sterkt til å ikke frakte med seg mort til en drikkevannskilde, på grunn av konsekvensene det medfører, sier han