Dette er faunakriminalitet 

...

FISKEREDDERE: Andreas (t.v.) og Tobias Vedhugnes fra Flatebyvar i går med på å redde ut fisk fra innelukkede dammer i Fosserdammen i Igna i Enebakk. Her pleier Andreas å fiske ørret, men i går var all ørreten borte. I stedet fant de en suter(til venstre) og 12 karusser som de flyttet til et sikrere sted. 

Den grunne fugledammen er redusert til en liten bekk og et gjørmehav. ALLE RUNE Fjellvang

André Holm er fortvilet. Fosserdammen i Enebakk er lagt tørr midt i yngletida. Beverungene og andungene ble mat for rev og måker. Og fisken lider. Rett nedenfor Enebakk kirke ligger Fosserdammen, som er en naturidyll helt inne i tettstedet Kirkebygda.

Nå er det hele en tørrlagt mudderflate der Igna hastig renner igjennom.

– Jeg blir sint, sier André Holm fra Rælingen og forteller at to beverhytter ligger på tørt land og at reven har vært og forsynt seg med beverungene som var i den ene hytta. Ble måkemat Dagen før så han mange andunger i elva som fortvilt prøvde å gjemme seg for måker. Et døgn seinere var endene ungeløse.

– De er sjanseløse uten vann. Jeg er også redd det går galt med knoppsvaneparet som har reir ute i sumpene. Nå ligger det tilgjengelig for folk og rovdyr, sier André Holm. I går var han på tur nede i dammen sammen med kompis Runar Carlsen og guttene Andreas og Tobias Vedhugnes for å prøve å redde noen store fisker som svømte med ryggfinnene over vannet i en liten pytt som var blitt avstengt fra vassdraget. Tomt i flere uker Andre fisker var mindre heldige. Spor etter mink og hegre fortalte om at noen hadde forsynt seg av matfatet. Damlukene ble åpnet for noen uker siden og vannstanden fortsetter å synke.

– Det er helt utrolig at man kan gjøre noe sånt midt i yngletida. Dette er et fugleeldorado med sjeldne andearter, fortsetter André Holm. Han synes også at det er rart at ingen andre har reagert. Heller ikke har han fått noen særlig respons fra Enebakk kommune. Dammen nedenfor Enebakk kirke ligger i et viktig kulturområde, men skog-, frilufts- og naturforvalter Ottar Slagtern sier at dette ikke er en sak kommunen har engasjert seg nevneverdig i.

– Vi fikk et varsel om tiltaket og at nedtappingen ville bli gjort på et så tidlig tidspunkt at dyrelivet ville tilpasse seg dette, sier Slagtern. Han sier at dammen og kulturlandskapet ikke inngår i noe vernet område. Ifølge Enebakk kommune har Fylkesmannens miljøvernavdeling gått inn i saken, men det lyktes ikke Romerikes Blad i går å komme i kontakt med rette vedkommende der. Nødvendig reparasjon Det er Svend Oppegaard som står for arbeidene i demningen i Fosserdammen. Det er også han som har fallrettighetene og ansvaret for å holde anlegget i orden.

– Jeg har vurdert tappetidspunktet nøye med tanke på fuglelivet, sier han og understreker at vannet må senkes så mye av sikkerhetsmessige grunner når han jobber i avløpskanalen. Vannet brukes til strømproduksjon i kraftverket nedstrøms dammen og Børter Elektrisitetsverk er Romerikes eldste og har produsert strøm i over 100 år. Oppegaard sier at han kan bygge en fangdam, slik at vannspeilet heves, når han begynner med reparasjoner på selve demningen. Han regner med at arbeidet med dammene vil pågå i fortsatt mange uker framover. Sakset fra http://www.rb.no/