Minstemål og tiltak for å begrense fangst av fisk under minstemål

§ 1. Virkeområde og definisjoner

       Denne forskrift gjelder for fiske i sjøen med unntak av fiske etter anadrome laksefisk.

§ 34. Fredningstid for kveite, breiflabb, uer og leppefisk

       Det er forbudt å drive fiske etter kveite sør for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars. Det er forbudt å drive fiske etter kveite med andre redskap enn krok nord for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars.

§ 35a. Fredningstid for kystbrisling

       Det er forbudt å drive fiske etter kystbrisling i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli.

§ 43. Minstemål

       Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

 

1.

Kveite

80 cm

 

2.

Torsk

 

 

 

a)

nord for 62° N

44 cm

 

 

b)

sør for 62° N

40 cm

 

3.

Hyse

 

 

 

a)

nord for 62° N

40 cm

 

 

b)

sør for 62° N

31 cm

 

4.

Lysing

30 cm

 

5.

Rødspette

 

 

 

a)

i området beskrevet i § 3 nr. 1, 2 og 3 (utenom Skagerrak)

29 cm

 

 

b)

i Skagerrak beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak)

27 cm

 

6.

Mareflyndre

28 cm

 

7.

Sandflyndre

23 cm

 

8.

Lomre

25 cm

 

9.

Tunge

24 cm

 

10.

Piggvar

30 cm

 

11.

Slettvar

30 cm

 

12.

Glassvar

25 cm

 

13.

Hvitting

32 cm

 

14.

Skrubbe

20 cm

 

15.

Ål

 

 

 

a)

Gulål

40 cm

 

 

b)

Blankål

37 cm

 

16.

Sei

 

 

 

a)

nord for 62° N

45 cm

 

 

b)

sør for 62° N

40 cm

 

17.

Pigghå

70 cm

 

18.

Blåkveite

45 cm

 

19.

Breiflabb i garnfiske

60 cm

 

20.

Vanlig uer (Sebastes marinus)

32 cm

 

21.

Makrell

30 cm

 

22.

Sild fisket i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 nautiske mil fra grunnlinjene

18 cm

 

23.

Nordsjøsild

20 cm

 

24.

Norsk vårgytende sild

25 cm

 

25.

Trondheimsfjordsild

23 cm

 

26.

Lodde

 

             

 

 

a)

Nord for 62° N

11 cm

 

 

b)

I fiskerisonen ved Jan Mayen

12 cm

 

35.

Leppefisk

11 cm

 

 

Leppefisk fisket i Trøndelag og Nordland

10 cm

 

36.

Tobis

10 cm

 

37.

Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene

9 cm

§ 44. Måling av fisk

       Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.

       Pigghå skal måles fra snutespissen til bakerste kant av den øverste haleflik.

 § 45. Unntak fra minstemålbestemmelsene

       Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning eller for sei som fiskes til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for agnfiske av sei som ikke er til eget agnforbruk.

       Minstemålet fastsatt i § 43 nr. 21 gjelder ikke for fiske med garn og krokredskaper og ikke for notfanget makrell som låssettes og anvendes til konsumformål.

       I området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) gjelder minstemålet fastsatt i § 43 nr. 21 bare for makrell som skal brukes til annet enn menneskeføde eller agn.

       Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra minstemålsbestemmelsen for makrell, gulål og blankål.

       Minstemål fastsatt i § 43 gjelder ikke fiske med håndsnøre i forbindelse med arrangementer som skjer i regi av fiskerforeninger, og hvor barn og unge er målgruppe.