Hinged Stiff Rig

Av Ken Townley
Fritt oversatt til norsk av Morten Frisch

En av de mest effektive og moderne riggene er den leddede stiff D-riggen. Selv om den primært ble designet for å presentere pop-ups, så fungerer den bra også med standard bunn agn og kritisk balanserte bunn agn. Riggen ble først populær da Terry Hearn publiserte den etter at han fanget rekord karpa "Mary" fra Wrasbury. Uansett så har riggen eksistert en lengre periode, selv om den til å begynne med - og i en litt enklere form - ble kalt combi-rig som igjen var designet av Harry Haskel på midten av 80 tallet. Riggen er perfekt i vann hvor agnet må presenteres på myk eller vegetasjonsrik bunn. Dette er også primærriggen i de situasjonene hvor fisken er svært sky og varsom. Så snart riggen er sugd inn i munnen på karpa så er det svært vanskelig å spytte den ut uten at den fester seg. Dette er takket være måten den snurrer rundt i munnen på at kroken fester seg der den måtte få tak - vanligvis i underkjeven.

For å binde riggen trengs følgende:

**En størrelse 6-8 krok (en langstammet bent-hook variant).

**20-25 lb Stiff Link e.l

**En  flexi swivel ring (svirvel med ring)

**En 4.5 mm oval ring i rustfritt stål

**En 2.0 mm rund ring i rustfritt stål

Slik binder man riggen:

1) Klipp av en bit med Illusion Stiff Link og rett den ut ved å dra den mellom pekefinger og tommel en del ganger.

2)Tre den ene enden av snøret gjennom øyet på kroken, og la det være igjen mye snøre å jobbe med.

3) Lag så en "knotless knot" med ca 20 runder rundt krokskaftet. Dette for å få surringen til å gå kant i kant med krokspissen.

4) Sett så 4.5mm ringen i hair-rigg delen av snøret.

5) Før så den ledige enden av "håret" tilbake gjennom krokøyet slik at man får en D form av snøret langs krokstammen.

6) Fest D-riggen ved å svi av enden på håret med en lighter e.l slik at enden blir for tykk til å gå gjennom krokøyet igjen.

7) Størrelsen på denne "loop`en" kan variere på samme måte som et vanlig hår - tilpasset etter agn og forhold, men likevel ikke for løs.

8) Fest så den ledige enden av riggen til den runde rustfrie ringen.

9) Ta så en ny bit med Illusion Stiff Link og fest denne så i andre enden av den runde rustfrie ringen. Bruk "Figur 8" knuten til å feste til ringen slik at snøret ikke festes direkte til ringen - men danner en liten løkke for maksimal bevegelse i begge ender.

Når det gjelder den totale lengden på riggen så vil dette bli avgjort av alt fra topografien i vannet, fiskens humør og ikke minst agntypen. Men som en generell regel så vil 10-12 cm fra svirvelen til den runde riggen, og 2-5 cm fra ringen til kroken være en generell og god regel. Det er en del uenighet rundt bruken av denne riggen med pop-up agn - og hvor man skal feste putty-blyet. Det vanligste er nok å feste putty-blyet til knuten som er bundet fast til den runde ringen - altså lengst unna kroken. Dette for å beholde maksimal bevegelse for agnet og kroken. En liten advarsel bør også gis med tanke på at riggen er utsatt for å henge seg opp under kasting. Et tips kan da være å feste en bit med "High Riser" (PVA-mark) til kroken. Bruk også rigtube på motsatt side av søkket. Den leddede stiff D-riggen er en svært effektiv og populær rig som fortjener en sjanse, spesielt hvis man føler at karpen tar agnet uten å bli kroket.