Perfekte kast ved feederfiske

Av Mark Pollard
Fritt oversatt til norsk av Ståle Gismarvik
 

Når man fisker med feeder er presisjon meget viktig. Erfaring øker presisjonen, men hvis du leser videre vil jeg prøve å gi deg noen tips og øvelser for å oppnå økt presisjon. 

Det er veldig viktig at stang, snelle og line er riktig dimensjoner og tilpasset når man fisker med feeder. Det varierer litt i forhold til hvor du fisker og hva du fisker etter, men la oss si at du fisker i et karpevann hvor du må kaste 50 meter ut mot en øy. Størrelsen på karpene er mellom en og tre kilo og metoden er maggot og feeder. Det rette stangvalget ville under disse forholdene vært en Medium/Heavy Feederstang med påsatt 2 oz glasstupp. Anbefalt feeder ville være en standard lukket feeder. Disse feederene regnes som de ultimate maggot-feederene. En ideel snelle ville feks vært en Shimano Twin Power 4000 XTR med 0,25-0,28 mm hovedsnøre. Fortom bestående av 0,14 mm med en Kamasan Wide Gape krok. Denne kroken ble tidligere spesifisert som specimenkrok og ble bare levert ned til størrelse 10, men nå er den innlemmet i Mach-sortimentet til Fox og leveres i størrelse 12 til 20. 

Nå har vi korrekt balansert utstyr som hjelper oss å kaste feederen ut til øya.
 
Det er veldig viktig at snøret ikke legger seg rundt stangtuppen idet du legger stangen bakover for å kaste, da dette vil utvilsomt ødelegge eller knekke stangen din. Når feederen er fylt med maggot lar du den henge ca en meter fra stangtuppen og legger stanga bakover i kasteposisjon med den ene hånden på snellefestet og den andre ved stangbutten. Med dette utgangspunktet har du kraft til å kaste feederen avgårde. Det er også veldig viktig å finne et fast punkt i form av siv, gress eller noe annet som du kan sikte kastet etter. 

Stangen legges bakover i en posisjon som tilsvarer "klokken ti" og stoppes i fremkastet i en posisjon tilsvarende "klokken ett". Kraften du legger i denne bevegelsen bestemmer hvor langt feederen kastes. Når du kaster mot øya vil du måtte kaste så nære den som mulig i og med at det er der alle karpene befinner seg. Hvis du legger for mye kraft i kastet vil du risikere å kaste feederen opp på øya. Med øvelse vil presisjonen øke, men en metode for å unngå å kaste for langt er å klipse snøret inn på snøreklipsen på  spolen når feederen befinner seg på rett avstand og spot. Det eneste problemet med denne metoden er at når du får en karpe så kan den bare dra ut snøre til du kommer dit hvor det sitter i klipsen. På vinteren når karpene er roligere er dette ikke et problem, men på sommeren kan det være et mareritt. For å unngå dette problemet kan du markere snøret med en svart tusj 20cm fra der du klipser snøret i spolen. Da har du mulighet til å løsne snøret fra klipsen ved behov og lett finne tilbake til riktig lengde. 

Etter å ha kastet med linen i klips og med et fast siktepunkt i en periode vil du muligens føle at behovet for å klipse snøret reduseres og kan droppes.

Jeg håper denne artikkelen er til god hjelp når det gjelder presisjonskasting. Du kan også oppleve at de beste resultatene ved fiske etter brasme i stille vann oppnår du ved lange kast og overnevnte metode. Prøv og du blir overrasket!