Feeder Fishing Basics

Av Mark Pollard
Fritt oversatt til norsk av Morten Frisch 

Etter hvert som at økningen i antall komersielle fiskevann har eskalert, så har også feederen – og spesielt Method Feederen – tatt av i popularitet. Method Feederen er på en måte en bolt-rig. Hovedsena er festet til feederen, og krokfortommen er festet til den andre enden –litt avhengig av de forskjellige produsentene (fåes også glidende). Krokfortommen er svært kort, ofte ikke mer enn maks 10 cm, og dette tillater at man kan ”bake” krokagnet inn i feederen – og dermed lettere lurer fisken som spiser av foret som da bli en del av krokagnet. Det er svært viktig at man fisker med en stang som takler tyngden av slike feedere – i tilegg til at sena er sterk nok til å takle presset denne tyngden medfører. Blyvekten på feederen sitter alltid i den nedre delen av feederen, og hver gang feederen treffer vannet, så vil blyenden treffe først. Det er derfor viktig at krokagnet bakes inn i den øvre delen av feederen. Stenger som er godt egnet til dette fisket er bla MADs Duo-Tip og DAMs Barbel Duo-Tip . Men de fleste ”heavy feeder” stenger gjør jobben bra.

Når det gjelder sena, så må denne være motstandsdyktig til slitasje – og ha en tykkelse som står i stil til kastevektene (ofte 100+++ gram). Fox Steel har stor slitasjestyrke, lite hukommelse og tåler kort fortalt det meste. Sena kommer i diverse tykkelser (og i camo farge), og de mest egnede tykkelsen til method-feeder fisket er 0,24-0,27 som hovedsene. Til fortom kan man bruke 0,16-0,20 sene – som har litt andre egenskaper (høyere bruddstyrke – og lavere diameter). Krokene på sin side må være sterke – og trenger ikke være tynne i godset. Gode kroktyper får du fra f.eks Kamasan, MAD eller Gardner. Krokene kan sammenlignes med den klassiske Fox series 2.  

Fôret på sin side må være av den tunge typen – og det finnes mange ferdigblandinger som duger. Swedbait har flere typer å velge i – og man trenger ikke tilsette annet i blandingen.

Method feederen stammer opprinnelig fra den vanlige grunnfôr-feederen som av mange blir ansett for å være den ultimate måten å fange brasme, mindre karpe etc på. Størrelsen på feederen, og vekten benyttet kan varieres ut fra forholdene man fisker under.

Når man fisker i innsjøer så vil man som regel trenge en middels stor feeder, samt en medium feeder stang. Hovedsena bør være fra 0,15-0,20 og f.eks en krokfortom fra 0,10-0,13.

Grunnfôr blandingen bør være en lett mix av hovedsakelig brunt strøbrød iblandet. Litt etter størrelsen på fisken man er ute etter, så kan man spe på fôret med casters, mini-maggot og f.eks hakket mark. Hakket mark er kanskje den beste tilsetningen man kan benytte. Den vil få fisk til å spise selv under vanskelige forhold – bare putt en liten markbit på kroken og test selv. De beste markene er løvmark, eller rødmark som de ofte kalles. De er livlige – og holder lenge på kroken. Bruk hakket mark i foret, og f.eks 5 cm på kroken.

Under selve kastet så er det et must å være så nøyaktig som mulig – noe som er beskrevet nærmere i artikkelen det her er linket til:  http://storfisker.no/Artikler/accurate.htm

Spesielt under brasmefiske så er det essensielt at man ikke sprer fôret over et større område. Vet man at man ikke trenger brems eller backwinding på den avstanden man fisker – så kan man feste sena i sene-klippsen på spolen – eller bruke strikk rundt spolen. Da får man samme lengde hver gang – og resultatene vil vise seg.

Når man fisker med en grunnfôr-feeder i rennende vann så må grunnfôret være tyngre/seigere enn under rolige forhold. Feederen trenger mer bly – gjerne akkurat nok til å holde bunnen. Har man for mye bly så vil nappene ofte være mer vanskelige å oppdage/kroke. Stanga bør ellers plasseres høyt for å få mest mulig sene over vannflaten. Ved å gjøre dette vil man også kunne redusere mengden bly, da vannmotstanden blir mindre. Nappene man får er ofte drop-backs – og man bør sitte parat med hånda på stanga for å kunne kroke fisken raskt.

Neste feedertype er maggot feederen (lukket feeder). Denne har lokk i begge ender og har hull i varierende størrelser i stedet. Feederen fiskes på samme måte som grunnfôr-feederen – men vil være mer egnet i situasjoner der man ikke ønsker å bruke mye fòr – men ønsker partikkelforing i stedet. Feederen kan brukes til maggot, hakket mark, hamp – kort fortalt alt som kan passere ut av hullene. Hakket mark trenger størst hull, mens maggot kommer seg ut av selv mikroskopiske hull. Sky og forsiktig fisk kan sjelden motstå en liten maggot-feeder  hvor man presenterer et par maggot eller casters på en liten 16 krok. Hovedsena kan igjen være 015+ - mens fortommen ofte kan være så tynn som mulig. Hvis man ikke behøver mer enn 50-60 gram søkke/feeder – så vil jeg benytte en lett feederstang . Er det behov for tyngre saker så vil Medium/Heavy feeder være et bedre valg.