Bruk av dyprigg.

Fritt oversatt av Trym Enger 

Moderne dyprigger har revolusjonert trolling etter ørret, røye og laks. Med en dy prigg kan nå fiskeren senke sin sluk/wobbler ned til eksakt dyp hvor fisken er. Noen ganger kan dette være veldig dypt.

Telleren på dypriggen forteller fiskeren nøyaktig på hvilket dyp sluk/wobbler befinner seg.

En dyprigg sammen med et ekkolodd er en dødelig kombinasjon. Ekkoloddet forteller hvilket dyp fisken er på, og dypriggeren tar sluken/wobbleren ned dit.

 

En dyprigger er ikke en komplisert innrettning. Et hjul/en ”snelle” fylt med wire som sitter på en stang festes til båten. Et tungt blylodd (rundt 5 kilo) festes til enden av wiren. En fiskestang gjøres klar med valgte sluk eller wobbler og slippes ut bak båten 3 til 6 meter. Så festes senen fra fiskestangen til wiren med en dyprigg utløser. Utløseren vil, når den er justert riktig, slippe senen opp til fiskestangen når en fisk tar sluken/wobbleren slik at man kjører fisken på stang og snelle inn til håven og opp i båten. Når senen er klipset fast i utløseren senkes blyloddet ned til ønsket dyp. Under senkingen av blyloddet må snellen være frikoblet slik at senen blir med ned i dypet.

Det finnes både manuelle og elektroniske dypriggere på markedet. I de senere årene har elektroniske blitt første valget til trollere ettersom de lett og raskt kan heves til overflaten og dermed ut av veien når det er fisk på.


Elektrisk Downrigger

Stang og snelle

De aller fleste dypriggfiskere foretrekker en lang og lett stang (lang i forhold til trolling) i klassen 10-25 pund. Glassfiber fungerer veldig bra og har en rygg som tåler å bli spent opp av en dyprigg. For trollere som ikke bruker dyprigg vil en tyngre stang med mer rygg være nødvendig for å holde vekten av det valgte utstyret som benyttes for å få sluk/wobbler ned til rett dyp.

En lang lett stang vil fungere mer optimalt og vil hjelpe til å berge fangsten særlig når man bruker en dyprigg. Etter at dypriggen er senket til ønsket dyp, strammes bremsen på snellen akkurat nok til at man kan spenne opp stangen i en stor bue. Når en fisk da tar sluk eller wobbler vil det i en kort periode være en slakk på senen. Stangen som da spretter opp fra den oppspente buen vil hjelpe til med å forkorte denne slakken.

Det er 3 viktige momenter ved valg av snelle for trolling.

Den bør ha det beste bremsesystem du kan få tak i, minst 4 til 1 utveksling for å holde følge med dyppriggen når den er langt nede og den må ha plass til mye sene.

Forfatteren sverger til Shimano Charter Specials med lever drag brems. Senetykkelse på mellom 0,35 mm og 0,40 mm vil være sterk nok til å fiske stor gjedde eller laks samtidig som den er tynn nok til å minske draget gjennom vannet når man bruker dyprigg. Noen fiskere sverger til enda tynnere sene, men tynn sene vil ofte bli tvinnet mens man dorger. Ofte har både sluk og wobbler en gange i vannet som tvinner senen, og tynn sene vil da være ekstra utsatt.

Tykkere sene som for eksempel fra 0,45 mm og oppover vil få et stort drag av vannet den skal trekkes gjennom, og da må man benytte enda tyngre blylodd for å kompensere for dette draget. Noen få fiskere benytter seg av tynn braid. Disse skjærer lett og pent gjennom vannet, men problemet oppstår når man skal lande fisken. Sene med litt strekk (monofilament) er til stor hjelp og sikrer fangsten opp i båten ofte.