Bruk av braid som hovedsene

Av Ken Townley
F
ritt oversatt av Trym Enger

Hva er flettet sene (heretter kalt braid) til bruk på snellen? Vel jeg tror de fleste har hørt om braid som krokfortom materiale og braid som er motstandsdyktig mot avsliping til fortom slik som Quicksilver.

Braid sene til bruk på snellen er ganske så lik. Allikevel må ikke disse typene av braid blandes sammen. For eksempel 25 lbs Quicksilver er en mye tøffere braid som er lagd med tanke på avsliping. Den er veldig tett flettet og er derfor vesentlig mye tykkere enn for eksempel en 20 lbs Fox Submerge Sinking Braid. Alle typer braid er designet til forskjellig bruk og bør ikke brukes til annet enn det formålet den er designet for. I denne artikkelen snakker jeg om braid som er designet for bruk som hovedsene, ikke de typene som er designet til krokfortom eller sjokkfortom eller avslipingsfortom. Gravitron

Fox har to merker av braid på markedet som er designet for karpefiske, Graviton og Submerge og bortsett fra prisen er det få forskjeller i selve bruken de er designet for. Submerge er tettere flettet med Dyneema tråd flettet utenpå, mens den billigere versjonen er løsere flettet. Begge synker bra og vil med løs sene legge seg bra på bunn og følge konturene av denne slik at det ikke vil være en spent sene gjennom vannet som kan skremme karpene mens de spiser. 

Braid sene er en stum sene helt uten strekk og er derfor ideell når man fisker på lange avstander og må ta med tacklet ut i båt for plassering. Med en sene helt uten strekk vil man se små og store napp mye kjappere enn ved bruk av nylon (mono sene).

Det er når man fisker ved vann som ”300-acre lake” at braid virkelig kommer til sin rett, her plasserte man agn og krok med båt ca 350 meter ut fra land. Det å oppdage og se napp med engang på slike avstander er utrolig viktig og man ser det raskere med en sene uten strekk. 

Ved siden av å være uten strekk er også braid sterkere enn nylon. Omtrent 3 ganger så sterk ved samme tykkelse når tykkelsen er 0,25 mm.

Braid er også en sene som er fin å kaste med, særlig ved lite vind eller om vinden kommer bakfra og i retningen man da skal kaste. Dersom man skal kaste mot vinden eller om man får vind fra siden vil man merke at braid har en tendens til å fange vinden og lage en bue av senen mellom deg og nedslaget for valgte tackel, større bue enn hva man ville fått med nylon i samme tykkelse. 

Når man skal kaste med braid kan man få noen problemer dersom man bruker braid hele veien fra snellen og ut til tacklet. Sørg alltid for at bremsen er stilt på max særlig når man brukere tyngre søkker på rundt 90 gram og oppover. Prøver man kaste med løs brems vil mangelen på strekk i braid gjøre at mye kraften i kastet blir overført til snellen, bremsen vil slippe ut sene og braid senen kan da skjære dypt inn i fingeren man bruker for å kaste.

Man kan bruke en lærhanske eller fingerbeskytter for å unngå dette. Eventuelt kan man bruke nylon fortom med strekk slik at kraften som overføres ned til snellen og bremsen blir mindre. 

Det å kjempe ned fisk når man bruker braid er veldig forskjellig fra å gjøre det med nylon. Mangelen på strekk gjør at man kjenner hver enste bevegelse fisken gjør med engang i stangen. Dette er en fordel da man kan føle fiskens bevegelser og følge de.

Alle som har kjempet med fisk på nylon sene med braid som fortom kjenner igjen den forandringen i følingen av kampen når nylonet er på snella og det bare braid mellom fisken og fiskeren. Fra å ha den myke behaglige følingen med fisken kommer plutselig den kontante følelsen av alle bevegelsene fisken gjør. Mange fisk blir mistet på dette tidspunktet ettersom det er lett å bli overrasket og man dermed bruker for mye kraft i kampen som gir resultatet at kroken blir dratt ut av sitt feste. Dette kan selvsagt skje når man bruker braid som hovedsene og for å forhindre at dette skjer anbefales det å bruke en fortom av mono som en buffer.

Andre viktige momenter for at en fortom av mono er å foretrekke er at den beskytter fisken gjennom kampen. Tynne braid sener uten strekk kan kutte inn i sidene og finnene og ryggen og generelt sett lage stygge sår på karpene. Vi anbefaler en av våre taperte fortommer.

Fox Soft Steel Tapered Leaders. Denne er fortreffelig som en fortom som beskytter fisk og fingre. Knute for å feste den til braid senen på snellen er illustrert i vedlegg som følger med hver pakke.

Ved å bruke et glidetackel med braid vil hver eneste berøring av agn bli direkte overført til alarmen. Her er et ekempel: Det består av et Fox søkke som er konvertert til å fiskes ”Pendulum Style” med en Run Ring. Run Bead virker som en buffer og beskytter knuten som også er dobbelt beskyttet ved å tre tuben gjennom Beaden og feste til toppen av svivelen.

En ting som er verdt å huske på er at braid er svak for slag… Dette som en direkte følge av mangelen på strekk. Dersom du hensynløst napper og drar i utstyret for å komme løs fra bunn-napp eller snagg vil braid ryke i knuten. Da er det bedre å legge senen noen runder rundt armen (bruk masse tøy eller lignende for å unngå at senen skjærer deg), så sakte men sikkert økt presset på senen ved å gå bakover. Dette redder krok og tackel oftere enn om du hadde brukt nylon på rundt 0,30 mm.

En annen stor fordel ved bruk av braid er at den er mye mindre påvirket av strømninger i vannet. Bly og tackle vil ikke rulle vekk fra det ønskede fiskeområdet på grunn av strømninger. Dette er et moment som kommer til sin rett igjen når man fisker på lang avstand. 

Motstå fristelsen til å plukke på utstyret du bruker etter at du har kastet ut ettersom det eneste du gjør da er å flytte på bly og tackle noen centimeter. Har du klart å legge tacklet perfekt er det fortærende å måtte kaste ut. Så motstå fristelsen, og unngå å rykke løs blysøkket.

Sensitivitet er nøkkelordet når man bruker braid. Du kan se når en karpe har tatt agnet ditt i munn selv om det ligger 100 meter ut og det finnes ikke tvil når du får en karpe som tar agnet uten å stikke av. Hadde du brukt nylon ved fiske på 100 meter ut hadde du hatt flaks om du fikk et enkelt pip fra varsleren, med braid får du flere pip. Forhåpentligvis klarer du da og gjøre tilslag og kroke fisken før den spytter ut agnet og kanskje også kroken uten å kroke seg selv.

Får du for mange falske napp kan du prøve å sette indikatorene dine på andre siden av buzzeren, men husk da at dette ikke vil gi noen indikasjon ved Drop Back. Et triks er å bruke ekstra vekt på andre siden av buzzeren for å motvirke problematisk vind eller bølger som gir utslag på braid.

Braid er glimrende å bruke dersom det er mye gress i vannet. Siden braid er såpass tynn av tykkelse vil den kutte ned gresset. Jo mer en fisk prøver å gjemme seg nede i gresset, jo mer sageeffekt gis det til senen og gresset blir kappet ned og karpen blir landet.