Flasher og Dodger
 

Fritt oversatt av Vilhelm Skilhagen

Riktig bruk av flasher og dodger
Dodgere og flashere er som kjent veldig effektive til laksefiske. Mange fiskere vet ikke forskjellen på de, og ender opp med å rigge de feil. Både dodgere og flashere tiltrekker seg fisken med sterke vibrasjoner i vannet. Men, flashere roterer i motsetning til dodgere.
En flasher har en smal diagonal frampart, som får den til å rotere. En dodger er derimot rund i begge ender. En dodger skal svinge fram og tilbake i en pendel med en veldig kort fortom. En dodger i størrelse 0 fungerer best med en fortom på kun 70 centimeter (til dypriggen). En 11” flasher skal ha fortom på mellom 5 og 10 meter (til dypriggen). Både flashere og dodgere er gode redskaper, men flashere fanger mer laks. Dodgere er også mer sensitiv til forandring i dorgefart. Om en dodger starter å rotere, har du for høy hastighet og du mister dens vibrerende gange.

Flasherfarger og dorgefart.
Det produseres flashere i et utall av forskjellige farger og finisher. De som fungerer best på laks er rød, grønn, blå, hvit og lys grønn. Gjerne med tape finish. Sølv, fiskeskjell og selvlysende hvit finish er gode utførelser.


Farge på vannet og fiskeforhold vil avgjøre hvilken farge som fungerer best under rådende forhold. Vannfarge er veldig viktig. Det kan variere fra fullstendig glassklart til grønt, brunt eller blått, alt avhengig av hvor mye møkk og alger det er i vannet. En tommelfingerregel er å matche flasher med fargen på vannet. Er vannet grønt, bruk grønne flashere. Er vannet blått, bruk blå flasher. Er det brunt, bruk hvit eller rød. Når man fisker veldig dypt (30 til 70 meter eller mer) bruker man lyse farger som hvitt eller selvlysende. Den beste strategien er å ha et rikt utvalg av flashere i skrinet. Om du ikke får noe med en flasher, prøv en annen. Ofte vil du oppdage at en farge fisker suverent mye bedre enn andre. Neste gang kan en annen farge være den beste.

Dorgefart ved fiske med flasher
Konvensjonelle 8 og 11 tommers flashere brukes normalt i hastigheter rundt 2 knop. Du er avhengig av denne farten for å gi flasheren en god gange. Denne gode gangen som innebærer at den slår med halen, er det som skaper vibrasjonene som tiltrekker seg laksen. Flashere med oppviglerfinne bak, kan brukes under mye lavere hastigheter og fremdeles ha den utmerkede gangen. Disse kan bli brukt i hastigheter under 1 knop. I uansett hvilken hastighet du dorger, ta en titt på flasheren når du er i ferd med å slippe den uti. Den skal ha en kraftig side-til-side gange i tillegg til rotasjonen. Den optimale laksetiltrekningen får du når flasheren har en tilnærmet uberegnelig gange

Hvorfor flashere fanger mer laks
Flashere fanger mer laks hvert år enn noe annet fiskeredskap på markedet (USA. Adm ref). Hemmeligheten ligger i sansene som laksen bruker til å finne sin føde. Laks, som all annen fisk, har fem organ som brukes til å finne mat med. Syn, lukt, lyd, sensorer langs sidelinja og elektrosensoriske celler som kan oppdage nervepulser fra byttefisk. Sidelinjen er utvilsomt den viktigste av disse. På toppen av hodet og langs siden har den rekker med nerveceller som kan oppdage vibrasjoner i vannet. Når en stim med byttefisk svømmer over laksen, kan den føle nøyaktig hvor de er uten at den egentlig ser dem. Den kan kjenne vibrasjoner fra haleslagene når de svømmer. Den kan også kjenne vibrasjoner fra større fisk som angriper byttesfisk. Om du ser på gangen til en flasher i vannet, vil du oppdage at dens halegange etterligner laksens hale idet den angriper. Laksen føler dette på så stor avstand som 30-40 meter og vil umiddelbart endre retning imot flasheren. Lik en magnet, har flasheren tiltrukket seg laksen til dine agn og
wobblere. Dette er hemmeligheten med flashere. Den tiltrekker fisken til båten. Du kan fange dem på wobbleren bak flasheren, eller den kan ta på de andre stengene du har over eller på siden. Ingen annen redskap tilbyr samme tiltrekningskraft for sidelinjeorganet, som en flasher med sin spesielle gange på halen. ”Pro-Troll” flashere har enda en fordel i at den inneholder en EChip elektronisk pulsgenerator. Dette appellerer til laksens femte sanseorgan. Idet den nærmer seg, føler den små elektrisk nervepulser som den er vant til å føle idet den nærmer seg byttesfisk.

Redskap og agn for å bruke bak flashere
Agn rigget bak en flasher fanger mer fisk enn noe annet oppsett, men gummiblekksprut er også veldig populært. Når frosset agn brukes, er det best å bruke det som laksen beiter på i området du fisker. I sjøen er det ofte ansjos og sild. Agnet bør monteres i en agnholder. Et tradisjonelt oppsett for laks i sjøen er en 11” flasher med 120 cm fortom bak til en rød eller lysegrønn agnfiskholder som holder ei frossen sild eller ansjos. År ut og år inn har dette oppsettet vist seg å være mer effektivt enn noen annen kombinasjon jeg har prøvd. Tidlig på sesongen når laksen beiter mer aggressivt, brukes det normalt en frossen sild eller ansjos ca 75 cm bak 8" flasher.

Gummiblekkspruter er veldig effektive bak flashere når laksen går i krill eller reker. Det er en mengde forskjellige fargekombinasjoner tilgjengelig. Hvite og grønne med innslag av rødt og lilla er populære farger på gummiblekksprutene.

Noen fiskere bruker wobblere eller skjesluker bak flasherne, men du må være forsiktig. Et redskap som er for tungt vil ødelege halegangen i flasheren. Små StingKing, Apex, wobblere og sluker kan til tider fungere veldig bra.


Når sesongen nærmer seg sommer og de større laksene blir kjønnsmodne, kan små fluer og glitrende gummiblekkspruter være veldig bra. Fluer bundet 50-60 cm bak en "8" flasher kan være dødelig effektivt.
 

Rigging av konvensjonelle 8" og 11" flashere
Tradisjonelle 8" og 11" flashere har blitt brukt av sportsfiskere og yrkesfiskere i årtier. Med rett rigging er de den beste redskapen for å fange laks i hele verden. Flashere er normalt lagt av lyst farget plastikk og har farget tape på begge sider. Sølvpreget tape er veldig populært. Likeså er selvlysende og varierende farger på tapen.

Typisk flasher rigging
Fortom mellom dyprigg og flasher:
Avstanden mellom utløseren på dypriggen og fronten på flasheren kan variere mellom 5 og 10 meter. Denne avstanden gir flasheren godt med plass til å rotere, som er en veldig viktig del av bevegelsen. Under begrensede forhold bruker noen fiskere til tider så kort fortom som ned i 2 meter. Lengder over 10 meter er sjelden og har egentlig ingen hensikt.


Bakre fortom:
Fortomslengden mellom flasher og redskap er den mest kritiske delen for riktig rigging av en flasher. Fortomslengden er avstanden mellom bakdelen av flasheren og redskapen. For lange eller for korte fortommer vil fange mindre fisk. Yrkesfiskere som gjør levebrød av fiske med flashere justerer ofte lengden av fortommen gjentatte ganger om de ikke får noe fisk. Noen ganger er kun noen få centimeter nok til å gjøre forskjellen mellom full pott og tom fiskekasse. Anbefalt fortomslengde varierer veldig avhengig av hva slags redskap du fisker med bak flasheren. Det varierer også etter hva slags fisk du er ute etter. Etter mange års forskning, her er våre anbefalte fortommer:

  Fluer Sluk/wobbler/agnfisk
Laks/Kveite    
11" flasher 90 - 125 cm 100 - 150 cm
  8" flasher 50 - 70cm 65 - 120 cm
Ørret/Røye    
11" flasher 65 - 100 cm 60 - 100 cm
  8" flasher 50 - 70 cm 55 - 120 cm

I diagrammet ovenfor antas det at du fisker med downrigger. Downriggeren tillater fiskeren å forlenge lengden oppimot 10 meter fra downriggerwaieren til flasheren. Man vil fremdeles ikke ha noen problemer med å sveive flasheren opp til stangtuppen under landing av en fisk. Ved bruk av blysøkker, dipsy divers eller andre hjelpemidler, er fortommen mellom flasher og blysøkke/dipsy diver begrenset til rundt 2 meter. Det vil fremdeles fungere greit, men flasheren får begrenset bevegelse på grunn av lengden av fortommen. Undersøkelser av viser at fiskere som ikke bruker downrigger har bedre uttelling med flashere som f,eks Pro-Trolls ProChip og HotChip som har en innebygd en oppviglerfinne som gjør at bevegelsene blir større på kort fortom.

Mange foretrekker å ikke ha flasheren på selve fiskelina. Når en fisk er kroket vil flasheren skape ekstra motstand i vannet. De kobler heller flasheren direkte på downriggerblyet på en ekstra snor. denne blir så festet med en downriggerclips et lite stykke opp på downriggerwaieren. Flasheren fungerer da som en attraktor og er ikke i veien under kjøring av fisk.


Alternativ Flasher Rigging
8" Flasher vs 11" Flasher.

Det produseres både 8 og 11 tommers flashere. Begge fungerer bra. Om du bruker agnfisk eller sluk bak flasheren, er som regel 11 tommeren bedre. Haleslaget og vibrasjonene fra flasheren er det som tiltrekker seg laks. Du må være forsiktig så du ikke bruker en for tung sluk. Du vil da redusere haleslagene til en liten vrikking og flasheren vil ikke tiltrekke seg laksen. 11" modellen takler større/tyngre agn og sluker. 8" modellen fungerer veldig bra med små lette gummiblekkspruter eller fluer. Dette er veldig lette redskap og vil tillate skikkelig haleslag hos 8" modellen.

Rigging av flasherne med oppviglerfinne
Flasherene med "oppviglerfinne" representerer den mest betydningsfulle flasherutviklingen på flere tiår. Rotasjonen og slagene kombinert med EChipen utkonkurrerer alt på markedet. De har også flere fordeler ved rigging. De kan bli fisket veldig effektivt med et utvalg forskjellige oppsett inkludert downrigger, 1 eller 1,5 kilos dråpesøkker, dipsy divere eller andre hjelpemidler. Fremre fortom kan være så kort som 120 cm og fremdeles gi det effektive haleslaget som tiltrekker seg laks og gir flotte bevegelser på agnet,
gummiblekkspruten eller flua bakerst. Den kan bli brukt i så sakte hastigheter som 1 knop og fremdeles frembringe det kraftige haleslaget. Dette er en stor fordel under fiske etter gytefisk som ikke vil gå etter et bytte i høy hastighet. Vanlige flashere må ha minst 2 knops hastighet for å få den gode bevegelsen med haleslag.

Typisk rigging av 8" Flasher

8 tommers flasher er for øyeblikket
mer populær enn 11 tommers modellen. Diagrammet viser en Prochip 8 rigget på en downrigger. Samme type oppsett kan bli brukt ved et dråpesøkke, en dipsy diver eller planer. Denne flasheren er førstevalget til omtrent hver eneste charterkaptein eller yrkesfisker som har prøvd den. Den er ofte brukt av vinnere i fiskekonkurranser


 

 

Fra ProChips Team har vi hentet følgende:
For å illustrere de forskjellige måtene å rigge på har vi fått hjelp av flere av de dyktigste laksefiskerne i Nord-Amerika til å diskutere hvordan de rigger og bruker flasheren.

Kaptein Pete Lahosky driver "Prime Time Fishing Team" på Lake Ontario. Han har gått seirende ut av nesten hver eneste store laksefiskekonkurranse på sjøen inkludert den prestisjetunge Challange Cup. Han har fisket med Prochip8 som førstevalg i de siste to sesongene. Et av hans favorittoppsett er å kjøre Prochip8 2,5 meter bak en waierline dipsy diver. Han kjører så ei hvit og perlemor flue 55 cm bak flasheren. Hans kommentarer var "ProChip 8 ser ut til å nærmest rope på kongelaksen. Dette oppsettet utkonkurrerte nøyaktig samme oppsett med annen flasher med en margin på 2 til 1."

Kaptein Barry Canevaro kjører charter etter laks i stillehavet utenfor San Fransiscos Golden Gate. Han er kjent som en av de som alltid leverer laks i Nord-California. Han kjører Prochip 8 i to ulike oppsett. Tidlig på sesongen når laksen aktivt tar til seg føde kjører han flasheren på en downrigger. Han kjører flasheren 8-9meter bak downriggerkabelen med enten en "Pro-Troll Roto Chip" agnholder rigget
med ansjos eller en gummiblekksprut. Han bruker en bakre fortom på 90cm. Senere på sesongen når de store gytefiskene samler seg utenfor Golden Gate, går han over til et 750 g dråpesøkke 75 cm foran flasheren. Han bruker en bakre fortom på 75cm med ei ansjos i Roto Chip agnholderen. Med dette oppsettet dorger han så sakte som 1knop. Hans kommentarer er, " Jeg har aldri sett en flasher som fanger fisk som Prochip 8. Min favorittfarge er selvlysende hvit. De siste to månedene denne sesongen har den tatt mer fisk enn noe annet oppsett på båten. En av grunnene til at den er så effektiv føler jeg er at jeg kan senke dorgehastigheten til så sakte som 1k nop og fremdeles ha bra gange på flasheren. Dette fanger de store 15-20 kilos gytefiskene som ikke tar redskap dorget i stor hastighet sent på sesongen".