Leirkuling (Pomatoschistus microps)* Maks lengde ca 6 cm
* Sjekk det mørke område innerst ved brystfinnen.
* 10 myke finnestråler i 2. ryggfinne
* Små utydelige rødbrune flekker på ryggfinnene
* Mangler skjell på hode, nakke og munn.
* Bruk lupe å tell antall sidelinjeskjell, 35-45 stk

Mer info for spesielt interesserte:
* Head Pores - Cephalic head canal with pores B',C(S),D(S),F,H' and K',L'; preopercle canal with pores M',N,O'
* Scales - Predorsal area and breast naked; scales in lateral series 39-52 
* Fins - D1 - VI(V-VII); D2 - I+8-9(8-11); anal I+8-9(7-10); pectoral 17-19(15-20) 
* Head - Eyes large; maxilla extending to near anterior of pupil;
* Papillae - A longitudinal pattern with row a under eye abd possessing a single transverse proliferation near posterior of eye; row b extendind forward to under posterior of eye; transverse rows under eye not extending above row b or below row d.
* Color - Gray to fawn, with pale saddles across back and coarse, dark reticulations; adult males with up to 10 vertical dark bars across sides, proximal dark spot on rear of first dorsal fin, dark breast and underside of head (tinged orange); females lack dark chin blotch. (Miller, 1986)
*Distribution - eastern Atlantic from Norway through Portugal to Morocco and the Canary Islands; northwest Mediterraneran.
* Habitat - Shallow water and tidepool in sandy habitats

 

 


 

 

Sandkutling (Pomatoschistus minutus)Pomatoschistus minutus
Pomatoschistus minutus

Sandkutling er forholdsvis vanlig på dyp fra 0-20 meter, men går gjerne ned til 60-70 meter og er funnet så dypt som 200 meter. Den foretrekker sand eller mudderbunn.

* Sandkutling har skjell på nakken og munn.
* Maks lengde ca 10 cm
* Hode utgjør ca 1/4 av fiskens totallengde
* 12 myke finnestråler i 2. ryggfinne
* Halefinne avrundet, smal og lang
* De øvre strålene på brystfinnene har membran (skinn) helt til tuppen.
* Bukfinnene danner en halvmåneformet skive.
* Bruk lupe å tell antall sidelinjeskjell, 60-75 stk 
* Fargen varierer mellom grå og brun med mørkere markeringer på sidene. Undersiden er kremhvit. Hannen har ofte en blå/svart flekk bakerst på første ryggfinne.

* Utbredelse
Pomatoschistus minutus

Mer info for spesielt interesserte:
* Dorsal spines (total): 6 - 8; Dorsal soft rays (total): 10 – 12; Anal spines: 1; Anal soft rays: 9 – 12; Vertebrae: 32 – 34. Elongated body (Ref. 51442). 
* The relative great eyes are placed high and close together (Ref. 51442). Joint pelvic fins forming an oval ventral disc (Ref. 51442). Elongated caudal peduncle (Ref. 51442). 
* Scales on the back, in front of the first dorsal fin (Ref. 35388). Dark spot on the hind end of first dorsal fin; Dark area on the front part of pectoral fins indistinct or missing.

 


 

 

Mudderktling (Pomatoschistus norvegicus)* Mudderkutling har ikke skjell i nakke og på munn
* Hannen har 5-6 smale mørke tverrstriper på kroppen.
*Mørk flekk bakerst på 1. ryggfinne
* Bruk lupe å tell antall sidelinjeskjell, 55-60 stk

Mer info for spesielt interesserte:
* Dark spot in rear end of first dorsal fin. Scales on the back of first dorsal fin, no scales on breast.
* Caudal fin rounded. Praedorsal area scaled, breast and nape naked.
* Yellowish, somewhat transparent with small reddish dots. Males (adult) with up to 12 vertical bars on side, dark breast, dark bloth on chin, and black spot in D1;
anal and pectoral fins dark edged. Females pale without bars on side, without dark breast and dark bloth on chin, without black spot in D1.

 


 

 

Bergkutling (Pomatoschistus pictus)
* Tydelig svarte prikker i en eller to rader på ryggfinnen
* Prikkene på ryggfinnen sitter tett og ser ut som en strek
* Mørkt område under haken
* Mørke flekker i forkant av gattfinne ved sidelinjen
* Bruk lupe å tell antall sidelinjeskjell, 34-43 stk

Mer info for spesielt interesserte:
* Scales - Predorsal area and breast naked; scales in lateral series 34-43. 
* Fins - D1 - VI (V-VII); D2 - I+9(7-10); anal I+8-9; pectoral 18-19(16-20)
* Head - Eyes large; maxilla extending to anterior of eye;
* Papillae - A longitudinal pattern with row a under eye and having a single transverse proliferation near posterior of eye; row b ending at posterior of eye; row d in two sections; transverse rows between level of row b and row d.
* Color - Fawn to yellowish-olive, with coarse dark reticulation, four pale saddles across back and four 'double spots' along lateral midline; first and second dorsal fins in both sexes with at least 1 row of large dark spots, surmounted by oblique rosy bands. (Miller, 1986)
* Distribution - eastern Atlantic from Norway, Spain, Canary Islands
* Habitat - Found over sand and gravel to depths of 55 meters

 


 

 

Losanos kuling (Pomatoschistus lozanoi)

Denne lille kutlingen er ikke observert i Norge, men den har utbredelse fra Englad over til Danmark, så det er ikke utenkelig at den også kan finnes her til lands.


* Maks størrelse ca 8 cm

Informasjon om skjelletet

Beschrijving
Eerste rugvin met zes tot zeven vinstralen; tweede rugvin met elf tot dertien; anaalvin met elf tot dertien; borstvinnen met achttien tot twintig en 60-65 schubben van borstvin tot staart.
De mannetjes vertonen in het voorjaar zeven tot negen smalle, verticale, donkere banden op de flanken en een zwarte vlek op de achterrand van de eerste rugvin; deze zwarte vlek is niet wit omrand. Lozano's grondels hebben 30-32 wervels, dikkopjes 32-34. Uit onderzoek is gebleken dat lozano's grondel een aparte soort is en niet een variant van P. minutus, het dikkopje, zoals door veel auteurs werd beweerd. Behalve een verschil in het aantal wervels, zijn er ook verschillen gevonden in de bloedsamenstelling, het paaiseizoen en de voedselvoorkeur.
Lengte
Maximaal acht cm.
Verspreiding
Europese kusten, Noordzee. Langs onze kust minder algemeen, in Zeeuwse wateren vrij algemeen. Leeft zowel in brak water als in zee tot veertig meter diepte.