Fjerner ulovlig akvariefisk

Sakset fra Direktoratet for Naturforvaltnng

   

 

Disse fiskene er solgt ulovlig i Norge.

Akvariefisk som kan være genmodifisert er solgt ulovlig i Norge. Nå blir fiskene avlivet på forskriftsmessig måte.

De aktuelle fiskene er genmodifisert for å få en annen farge, og under norske forhold utgjør de sannsynligvis ikke en stor risiko for miljøet. Fiskene er imidlertid ikke godkjent i EU eller Norge, og dermed er det ulovlig å importere – og videreselge dem – i EØS-området.

– Vi agerer fordi disse fiskene omfattes av genteknologiloven. Ingen gen

 

modifiserte dyr, fisk inkludert, er per i dag tillatt innført eller solgt i Norge eller EU-land, sier seniorrådgiver Janne Øvrebø Bohnhorst i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Zoohandlerne tok affære

Direktoratet har tilsynsansvar for organismer som ikke er mat, fôr eller såvarer og har grepet inn etter at Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) meldte fra om saken. 

– Vi har fulgt utviklingen innen genmodifisering av organismer i akvariebransjen internasjonalt i mange år, og vi prioriterer å informere importører og eksportører om lovverk og etikk rundt dette. Vi er opptatt av at norsk og internasjonalt lovverk overholdes, sier generalsekretær Svein A. Fosså i NZB.

Meld fra om GMO-organismer

Både bransjeforeningen og DN oppfordrer personer som har mistanke om at de er i besittelse av genmodifisert fisk om å ta kontakt med selgeren. Har du mistanke om at genmodifiserte organismer (GMO) omsettes i Norg

 

e, kan du ta kontakt med DN.

Fiskene det er snakk om i dette tilfellet er kjøpt i Malaysia. Trolig blir de sendt til DNA-analyser ved Veterinærinstituttet i Oslo for å dokumentere om de eventuelt er genmodifisert. Fiskene er omsatt som pink danio (Danio rerio), med typebetegnelse TK2.

Utviklet ulike farger

– Hensikten med genmodifisering av fisker var opprinnelig å overvåke miljøet. Fiskene skulle påvise forurensing som følge av blant annet østrogen og tungmetaller, men de ble raskt plukket opp av akvarister. Etter hvert er det blitt utv

 

iklet ulike fargevarianter, sier Øvrebø Bohnhorst.

Statens naturoppsyn har tatt hånd om de aktuelle akvariefiskene etter avtale med vedkommende som importerte dem. Fiskene blir bedøvet og avlivet på forskriftsmessig måte.

© Arild Pfaff, Statens naturoppsyn