Familiene Davidsen på Grundlingjakt
Av Øystein Davidsen

 

Etter å ha lest en rapport fra et prøvefiske foretatt i et, for meg, ukjent vann ved Farsund - ble jeg gjort oppmerksom på et artig (?) funn. Forfatteren av rapporten kunne berette om flotte ørret - helt opp mot 1/2 kg. Dette er fisk det er en drøm å få på stang, het det videre i rapporten. Desverre hadde man også gjort store fangster av grundling. Dette var jo en fisk ingen i familien Davidsen hadde sett - så det kunne jo være spennende. Sommeren kom, men steinbit, sei og hyse i Finnmark kom i første rekke. Under midnattsola kom vi i preik med en eldre tysker. Dette var rette typen, og fiskepratfaktoren var meget høy. Så høy at til og med grundling-fiske ble belyst. Tyskeren hadde erfaring også med denne fisken, og fortalte hvordan dette skulle gjøres.
Det dukket i august opp et annet fiskeprosjekt i området, og vi fant da ut at nå er tiden inne for å ta grundlingen med det samme. To voksne og to barn tok den 2 timer lange turen til Nesheimvannet. Små kroker (str 18) og meitemark skulle gjøre jobben.
Tyskeren hadde fortalt at grundlingen måtte "vekkes". På med vadere, og etter litt vassing dukket de opp. Så var det å presentere markbiten foran dem, og prøve å kroke de små fiskene. Rent friline-meite på fisk man så. Det gikk ganske raskt å få arten registrert for alle fire. Øystein fikk den største på 21 gram, og vi tenkte at vi kanskje skulle få den registrert som *Norgesrekord. Det ble den ikke, da denne fisken ikke var norsk nok. Men denne fangsten (bl.a.) fikk i  gang en viktig debatt.
Etterhvert fikk vi dem også på rent duppmeite. Her var det selvsagt viktig at duppene var veldig godt balansert.
Men dagen var fortsatt ung, og vi hadde en annen avtale. Litt skikkelig fiske må man jo også ta seg tid til...
 

 

* Red anm: Fisken er i dag registrert som rekord hos Storfisker