50 største ferskvannsfisk tatt i Norge med sportslige metoder

Norges største fisk tatt på sportslig redskap. Her vil du finne en oversikt over de 50 største ferskvannsfiskene av hver art. Kravet for å komme på listen er at fisken er tatt på sportsfiskerelaterte metoder. Vi er fullstendig klar over at det vil finnes en del feil på disse oversiktene, men håper at du kan hjelpe til med å få dem mest mulig oppdatert. Følgende arter er representert:

ABBOR GJØRS GJEDDE
LAKS ØRRET REGNBUEØRRET
RØYE SIK HARR
LAKE ÅL
KARPE KARUSS SUTER
BRASME VEDERBUK STAM
MORT SØRV GULLBUST